• გარემო და კლიმატის ცვლილება (GIZ)  
  • მისამართი / თბილისი გულუას #6
  • ვებგვერდის მისამართი / www.giz.de/en/html/index.html
  • ტელეფონი / (+995 32) 220–18–28
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / მდგრადი ბიომრავალფეროვნების მართვა სამხრეთ კავკასიაში
 • გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება(ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო) 
  • მისამართი / თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ. 38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ge.boell.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–04–67/68, (+995 32) 291–37–39
  • ფაქსი / (+995 32) 291–28–97
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • გარემოს პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი) 
  • მისამართი / თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–62–02
  • ფაქსი / (+995 32) 238–54–22
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ლტოლვილების დახმარების დროს გარემოზე ზიანის შემცირება
 • გაცვლითი პროგრამების მონაწილეთათვის ალუმნი გრანტები (აშშ–ს საელჩო) 
  • მისამართი / თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
  • ვებგვერდის მისამართი / georgia.usembassy.gov/resources/programs/grant-programs/alumni-programs.html
  • ტელეფონი / (+995 32) 227–79–26
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს ამერიკის საელჩოს მხარი დაუჭიროს ამერიკის მთავრობის  კურსდამთავრებულთა საქმიანობას.
 • გენდერი (Oxfam GB in Georgia) 
 • გენდერული თანასწორობა (გაეროს მოსახლეობის ფონდი) 
  • მისამართი / თბილისი, ერისთავის ქ. 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.georgiaunfpa.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–11–26
  • ფაქსი / (+995 32) 225–02–71
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზნებია: ოჯახის დაგეგმვა და არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილება;  კვალიფიცირებული დახმარება მშობიარობის დროს; გადაუდებელი გინეკოლოგიური დახმარება ყველა ქალს, რომელსაც განსაზღვრულ დროს გართულებები შეექმნება.
 • გლობალური სტუდენტური გაცვლითი პროგრამა (UGRAD) (IREX საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.6. სართული 3.
  • ვებგვერდის მისამართი / www.irex.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291-26-08
  • ფაქსი / (+995 32) 291-26-09
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / გლობალური სტუდენტური გაცვლითი პროგრამა წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის ბიუროს პროგრამას. იგი საშუალებას აძლევს სტუდენტებს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბელორუსიიდან, საქართველოდან, ყაზახეთიდან, ყირგიზეთიდან, მოლდოვეთიდან, რუსეთიდან, ტაჯიკეთიდან, თურქმენეთიდან, უკრაინიდან და უზბეკეთიდან ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში ისწავლონ ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტში ან კოლეჯში. პროგრამა არ ითვალისწინებს აკადემიური ხარისხის მინიჭებას. მონაწილეები შეირჩევიან ღია, თანასწორუფლებიანი კონკურსის საფუძველზე.
 • გრანტების პროგრამა (DAAD) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ. 16
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ic.daad.de/tbilissi/
  • ტელეფონი / (+ 995 32) 292–09–26
  • ფაქსი / (+ 995 32) 292–09–26
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • დაუცველთა საცხოვრებელი და სათემო სახლების რეაბილიტაცია (დანიის ლტოლვილთა საბჭო) 
  • მისამართი / თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 88
  • ვებგვერდის მისამართი / www.drc.dk
  • ტელეფონი / (+995 32) 223–24-37
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა მიზნად ისახავს ლტოლვილთა საცხოვრებელი ადგილის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას
 • დაცვის პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი) 
  • მისამართი / თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–62–02
  • ფაქსი / (+995 32) 238–54–22
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / მილიონობით ლტოლვილის და მოქალაქეობის არმქონე პირების დაცვა
 • დახმარების პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი) 
  • მისამართი / თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–62–02
  • ფაქსი / (+995 32) 238–54–22
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / მიუსაფარი ადამიანების დახმარება თავშესაფრებით, საკვებით, წყლით, ჯანმრთელობისთვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფით
 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unicef.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
  • ფაქსი / (+995 32) 225-12-36
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: პერინატალური, დედათა და ჩვილ ბავშვთა ჯანმრთელობა, იმუნიზაცია, კვება, წყალი და სანიტარია
 • დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების პროგრამა (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო) 
  • მისამართი / თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ., 38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ge.boell.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 238-04-67/68, (+995 32) 291-37-39
  • ფაქსი / (+995 32) 291-28-97
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • დემოკრატიისა და მმრათველობის პროგრამა (USAID საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
  • ვებგვერდის მისამართი / www.georgia.usaid.gov
  • ტელეფონი / (+995-32) 254-40-00
  • ფაქსი / (+995-32) 254-41-45
  • პროგრამის მიმოხილვა / დემოკრატიისა და მმრათველობის პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას. ასევე სამოქალაქო საზოგადოების როლის და მედიის თავისუფლების გაზრდით, ძლიერი დემოკრატიის დამკვიდრებას.
 • დემოკრატიული განათლებისა და დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამა (NIMD)  
  • მისამართი / თბილისი, ზანდუკელის ქ. 5
  • ვებგვერდის მისამართი / school.nimd.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 298–24–56
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია გააძლიეროს დემოკრატიის მოთხოვნა საზოგადოებაში და შექმნას საფუძველი პოლიტიკური პლურალიზმისათვის, ასევე საკანონმდებლო რეფორმების მხარდაჭერა და საქართველოში უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და მდგრადი დემოკრატიის ხელშეწყობა.
 • დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში - G3 (MSI) 
  • მისამართი / თბილისი, მცხეთის ქ. 5
  • ვებგვერდის მისამართი / goodgovernance.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 2 60 13 02
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
   USAID-ის მიერ დაფინანსებული დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (G3) პროგრამა მიზნად ისახავს ითანამშრომლოს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მმართველობის საკითხებში, რათა ხელი შეუწყოს ინსტიტუტების ხარისხისა და ეფექტურობისა და ინსტიტუციური ანგარიშვალდებულების ზრდას მოქალაქეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ.

 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]