• დემოკრატიული მმართველობის პროგრამა (UNDP) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ერისთავის ქ. 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.undp.org.ge
  • ტელეფონი / (+99532) 225 11 26
  • ფაქსი / (+995 32) 2250271
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ძლიერი და გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში. დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის პრინციპებია კარგი მმართველობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა.
 • ევროინტეგრაციის მიმართულება (OSGF)  
  • მისამართი / თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
  • ვებგვერდის მისამართი / www.osgf.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–04–63
  • ფაქსი / (+995 32) 229–10–52
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ევროკავშირის ინსტიტუტების მონაწილეობისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინსტრუმენტების გამოყენებით, ფონდი თავის პარტნიორებთან ერთად მონიტორინგს გაუწევს საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და გაზრდის მთავრობის ანგარიშვალდებულების ხარისხს. ასევე, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ადვოკატირებას გაუწევს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებას,  უმცირესობათა უფლებებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვას. ფონდი დაეხმარება საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესწავლაში, რომ წარმოადგინონ ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევა და ხელი შეუწყონ პოლიტიკის ცვლილებას.
 • ევროპა და სამხრეთ კავკასია (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო) 
  • მისამართი / თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ., 38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ge.boell.org
  • ტელეფონი / www.ge.boell.org
  • ფაქსი / (+995 32) 291-28-97
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • ევროპის საბჭოს პროგრამა არჩევნებში საქართველოს მხარდასაჭერად (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
  • ვებგვერდის მისამართი / www.coe.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291–38–70/71/72/73
  • ფაქსი / (+995 32) 291 38 74
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა მიზნად ისახავს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესობის პროცესის ხელშეწყობას, ადგილობრივი არჩევნებზე სადამკვირებლო ორგანიზაციების დახმარებას მათი მონიტორინგის ანგარიშების გაუმჯობესების მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საექსპორტო დახმარების გაწევას, სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მონაწილეების ჩართულობით მაღალი დონის კონფერენციების ორგანიზებას, მედიის მიერ საარჩევნო პროცესების პროფესიული და მიუკერძოებელი გაშუქების პროცესის ხელშეწყობას, ამომრჩეველთა ცნობიერების გაზრდას საარჩევნო პროცესების სხვადასხვა ასპექტების შესახებ და არჩევვნებში ახალგაზრდა ამომრჩევლების მონაწილეობის გაზრდას, არჩევნებში ქალი კანდიდატების  და ქალი ამორჩევლების მონაწილეობის გაზრდას.
 • ევროპული ინტეგრაცია (ევროპის ფონდი) 
  • მისამართი / თბილისი 0179. კავსაძის 3
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ევროინტეგრაციის პროგრამა ხელს უწყობს სამოქალაქო მონაწილეობის გაზრდას საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში.
 • ეკო-გრანტების პროგრამა (EPF) 
  • მისამართი / თბილისი 0170. ჭავჭავაძის გამზირი 29-33
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • ეკოლოგიური კვალის პროგრამა (ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის წარმომადგენლობა ) 
  • მისამართი / თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. 11
  • ვებგვერდის მისამართი / wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/caucasus/
  • ტელეფონი / (+995 32) 223–75–00
  • ფაქსი / (+995 32) 223–75–01
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია შეამციროს ადამიანი საქმიანობის უარყოფითი ზეგავლენა ბუნებაზე. ჩვენ ვმუშაობთ, სიცოცხლისთვის საჭირო რესურსების: მიწის, წყალის, ჰაერის ეკონომიურ და რაციონალურ მოხმარებაზე
 • ეკოლოგიური პროგრამა (ჰაინრიხ ბოელის ფონდი) 
  • მისამართი / თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ. 38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ge.boell.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–04–67/68, (+995 32) 291–37–39
  • ფაქსი / (+995 32) 291–28–97
  • ელ-ფოსტა / mu[email protected]
 • ეკონომიკის, ვაჭრობისა და საჯარო ფინანსების მართვის პროგრამა (EU) 
  • მისამართი / თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
  • ფაქსი / (+995 32) 294–37–68
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ევროკავშირის დახმარება ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონული განვითარების პოლიტიკას, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებისთვის განვითარების ახალი შესაძლებლობების შექმნას.
 • ეკონომიკური აღორძინების პროგრამა (USAID საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
  • ვებგვერდის მისამართი / www.georgia.usaid.gov
  • ტელეფონი / (+995-32) 254-40-00
  • ფაქსი / (+995-32) 254-41-45
  • პროგრამის მიმოხილვა / USAID-ის ეკონომიკური აღორძინების პროგრამის მიზანი არის ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური გარემოს შექმნა. მიმდინარე პროგრამა ფოკუსირდება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე.
 • ეკონომიკური განვითარება და დასაქმება (GIZ)  
  • მისამართი / თბილისი, ეხლენე ახვლედიანის ხევი #3
  • ვებგვერდის მისამართი / www.giz.de/en/html/index.html
  • ტელეფონი / (+995 32) 220–18–35
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / კერძო სექტორის განვითარება
 • ეკონომიკური განვითარების პროგრამა (UNDP) 
  • მისამართი / თბილისი 0179.ერისთავის ქ. 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.undp.org.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–11–26
  • ფაქსი / (+995 32) 225–02–71
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / მდგრადი ეკონომიკური ზრდა და დემოკრატიული რეფორმების გატარება გაეროს განვითარების პროგრამის პრიორიტეტებია საქართველოში. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, კერძო სექტორთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა ხელი შევუწყოთ ისეთ ეკონომიკურ აღმავლობას, რომელიც თოთოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე აისახება.
 • ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პროგრამა (UNDP) 
  • მისამართი / თბილისი 0179.ერისთავის ქ. 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.undp.org.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–11–26
  • ფაქსი / (+995 32) 225–02–71
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / გაეროს განვითარების პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბებას, "მწვანე" გადაწყვეტილებათა დანერგვას და გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირებას სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ყველა სფეროში.
 • ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პროგრამა (USAID საქართველო)  
  • მისამართი / თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
  • ვებგვერდის მისამართი / www.georgia.usaid.gov
  • ტელეფონი / (+995-32) 254-40-00
  • ფაქსი / (+995-32) 254-41-45
  • პროგრამის მიმოხილვა / USAID-ის ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ჰიდროელექტრო წარმოების სფეროში ახალი ინვესტიციების მოზიდვას. ასევე ბუნებრივი გაზის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებით ეკონომიკური გზონების განვითარებას და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მშენებლობით ენერგოეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობას
 • ეროვნული ინტეგრაციის პროგრამა (EPF) 
  • მისამართი / თბილისი 0170. ჭავჭავაძის გამზირი 29-33
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია საქართველოში და რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
  • ვებგვერდის მისამართი / www.coe.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291–38–70/71/72/73
  • ფაქსი / (+995 32) 291 38 74
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / „რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია" ევროპის საბჭოს ერთ-ერთი ძირითადი კონვენციაა. იგი იცავს უმცირესობათა ენებს, განიხილავს რა მათ ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის ასპექტად, რომლებსაც საფრთხე ემუქრება. ევროპის საბჭოში გაწევრიანებისას, საქართველომ ქარტიის ხელმოწერისა და რატიფიკაციის ვალდებულება 2000 წლის 27 აპრილამდე იკისრა.  აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივ პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს ქარტიის რატიფიკაციისა და მისი შემდგომი განხორციელებისათვის პირობების შექმნას. იგი ასევე მიზნად ისახავს უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშემწყობი ლინგვისტური, საგანმანათლებლო და კულტურული ასპექტების წინ წამოწევას/ხელშეწყობას.

 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა in[email protected]