• ზოგადი განათლების პროგრამა (ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0105, კოსტავას 5
  • ვებგვერდის მისამართი / www.mcageorgia.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 242–85–28
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში 100-მდე საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, მასწავლებლებისა და სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება.
 • თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის (ევროპის ფონდი) 
  • მისამართი / თბილისი 0179. კავსაძის 3
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ევროპის ფონდის პროგრამის – თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის მიზანია, რომ სათემო ჯგუფები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და მედია საშუალებები საკუთარ რეგიონებში აქტიურად და ინფორმირებულად იყვნენ ჩართულნი პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
 • ინგლისური ენა სამოქალაქო განათლების გამოყენებით (PH International - საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. # 17 ბ, სადარბაზო # 1, ბინა # 1
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ph-int.org/access_ge
  • ტელეფონი / (+995-32) 223–33–38; (+995-32) 299-00-49
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია გააუმჯობესოს ინგლისური ენის სწავლება საქართველოს სკოლებში, რათა ხელი შეუწყოს ევრო–ატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას, დასავლური ღირებულებების განმტკიცებას, ქართველი ახალგაზრდების უმაღლესი განათლების მისაღებისა და სამუშაო უნარების გაუმჯობესებას. 
 • ინგლისური ენის კურსები (ბრიტანეთის საბჭო) 
  • მისამართი / თბილისი 0108. რუსთაველის გამზირი 34
  • ვებგვერდის მისამართი / www.britishcouncil.org/geo/ge.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–04–07, (+995 32) 298–80–14
  • ფაქსი / (+995 32) 298–95–91
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ინგლისური ენის კურსები: მოზარდებისთვის, მშობლებისთვის. ინგლისური ენის შესწავლის online კურსები.
 • ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა (PH International - საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. # 17 ბ, სადარბაზო # 1, ბინა # 1
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ph-int.org/access_ge
  • ტელეფონი / (+995-32) 223–33–38; (+995-32) 299-00-49
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა მიზნად ისახავს ხელმისაწვდომი გახადოს ინგლისური ენის შესწავლა მოზარდებისთვის ეკონომიკურად შეჭირვებული ოჯახებიდან. გარდა იმისა, რომ ბავშვები შეისწავლიან ინგლისურ ენას, ისინი, ასევე ეზიარებიან ამერიკულ კულტურასა და წეს-ჩვეულებებს და განავითარებენ ლიდერის თვისებებს.
 • ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის პროგრამა (EU) 
  • მისამართი / თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
  • ფაქსი / (+995 32) 294–37–68
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურის განვითარება და გარემოს დაცვა
 • კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები (EPF) 
  • მისამართი / თბილისი 0170. ჭავჭავაძის გამზირი 29-33
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • კავკასიის ტოლერანტობის საგანმანათლებლო პროგრამა (გადავარჩინოთ ბავშვები) 
  • მისამართი / მიცკევიჩის 27 ბ. თბილისი 0160
  • ვებგვერდის მისამართი / www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6153127/k.BEDB/Georgia.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 224–45–20, (+995 32) 224–45–21
  • ფაქსი / (+995 32) 237–78–63
  • ელ-ფოსტა / (+995 32) 237–78–63
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და სატელევიზიო რგოლების საშუალებით ტოლერანტობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
 • კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში EWM) 
  • მისამართი / თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.5
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ewmi-jilep.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 250 54 04
  • ფაქსი / (+995 32) 220 24 41
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
   პროექტის მიზანს წარმოადგენს მართლმსაჯულების გაძლიერება სამართლიანობის უზრუნველყოფის, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის და ადამიანის უფლებების დაცვის გზით. პროექტი ორიენტირებულია კანონის უზენაესობის კუთხით არსებული ძირითადი გამოწვევების აღმოფხვრაზე და მართლმსაჯულების და კანონის უზენაესობის სფეროში მიმდინარე იმ რეფორმების ხელშეწყობაზე,  სადაც არსებობს შესაბამისი პოლიტიკური ნება ან/და სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესი. PROLoG გააუმჯობესებს სამართლებრივ გარემოს ჯეროვანი პროცედურების გამოყენების გზით და დახვეწავს მათ აღსრულებას.
 • კარნეგის მკვლევართა პროგრამა (American Councils) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ჭავჭავაძის 27/29
  • ვებგვერდის მისამართი / www.americancouncils.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 229–21–06; (+995 32) 291-32-52
  • ფაქსი / (+995 32) 291-32-72
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის ხელს უწყობს სხვადასხვა ქვეყნის  ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მაგისტრანტებს, დოქტორანტებსა და მკვლევარებს, ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებსა და ინსტიტუტებში განახორციელონ კვლევითი საქმიანობა.
 • კატასტროფების მართვა (Oxfam GB in Georgia) 
 • კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები (DAAD) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ. 16
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ic.daad.de/tbilissi/
  • ტელეფონი / (+ 995 32) 292–09–26
  • ფაქსი / (+ 995 32) 292–09–26
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / გერმანული ენის კურსების ჩატარება და გერმანული ენის პოპულარიზება
 • კონფლიქტების ტრასფორმცია (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო) 
  • მისამართი / თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ. 38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ge.boell.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–04–67/68, (+995 32) 291–37–39
  • ფაქსი / (+995 32) 291–28–97
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა მხარს უჭერს დისკუსიებს თემებზე, რომლებიც კონფლიქტების წარმოშობოს მიზეზებს ეხება, ცდილობს განსაზღვროს როლი, პასუხისმგებლობა და გამონახოს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების შესაძლო გზები. ფონდი ხელს უწყობს კონფლიქტურ მხარეებს შორის საზოგადოებრივი საკონტაქტო ხიდების მშენებლობას და განვითარებას. ფონდი მოუწოდებს რეგიონალური თანამშრომლობისაკენ საზოგადოების მოდერნიზაციის და დემოკრატიზაციის საკითხებში.
 • კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების მხარდაჭერის პროგრამა (EU) 
  • მისამართი / თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
  • ფაქსი / (+995 32) 294–37–68
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / საქართველოში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანებისთვის ევროპული დახმარების გაწევა ორი ათეული წლის განმავლობაში,
 • კრიზისების პრევენცია და პოსტ კრიზისული რეაბილიტაციის პროგრამა (UNDP) 
  • მისამართი / თბილისი 0179.ერისთავის ქ. 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.undp.org.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–11–26
  • ფაქსი / (+995 32) 225–02–71
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / კონფლიქტის რეგიონებში გაეროს განვითარების პროგრამება უშუალოდ ადგილობრივ მოსახლეობასთან მუშაობს. ჩვენი ყურადღების უმთავრესი საგანი ადამიანები და მათი სოციალური და ეკონომიკური საჭიროებებია. ჩვენ ხელს ვუწყობთ ნდობის აღდგენას და ვეხმარებით კრიზისის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას.
 • კულტურის დაცვის ელჩის ფონდი (აშშ–ს საელჩო საქართველოში) 
  • მისამართი / თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
  • ვებგვერდის მისამართი / georgia.usembassy.gov
  • ტელეფონი / (+995 32) 227-76-24
  • ფაქსი / (+995 32) 253-23-19
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]