• საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
  • ვებგვერდის მისამართი / www.coe.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291–38–70/71/72/73
  • ფაქსი / (+995 32) 291 38 74
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერის" მიზანია ასოციაციის მმართველი რგოლისა და ინდივიდუალური ადვოკატების შესაძლებლობების გაზრდით ადვოკატთა ასოციაციის ინსტიტუციური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროექტი დამატებით ითვალისწინებს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწას და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას.
 • საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PREID) (Chemonics) 
  • მისამართი / თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. მე-2 ჩიხი #5
  • ტელეფონი / (995 322) 25 00 80; (995 322) 25 31 80
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროექტი მიზნად ისახავს დაწყებით კლასებში კითხვისა და მათემატიკის უნარების გაუმჯობესებას.
 • საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა – GMPP (IREX საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.6
  • ვებგვერდის მისამართი / www.irex.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291-26-08
  • ფაქსი / (+995 32) 291-26-09
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა დაფინანსებულია აშშ-ის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის მიერ და მას IREX-ი ახორციელებს. პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოში თავისუფალი მედიის პროფესიულ განვითარებას, ქართულ და ამერიკულ მედია საშუალებებს შორის გრძელვადიანი პარტნიორული კავშირების დამყარებით, პროფესიული გაცვლებით, ინდივიდუალური კონსულტაციებითა და გამოცდილების გაზიარებით. შედეგად ქართველ პარტნიორებს შესაძლებლობა აქვთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია ჟურნალისტიკის, მენეჯმენტის, ახალი ტექნოლოგიების და სხვა საკითხებში.
 • სოფლის მეურნეობა (Oxfam GB in Georgia) 
 • სოფლის მეურნეობის პროგრამა (Mercy Corps) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, გეგეჭკორის 6
  • ვებგვერდის მისამართი / mercycorps.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–24–71
  • ფაქსი / (+995 32) 225 24 73
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • სოციალური მეწარმეობა (ევროპის ფონდი) 
  • მისამართი / თბილისი 0179. კავსაძის 3
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / სოციალური მეწარმეობის განვითარების და იმ ბიზნესების ხელშეწყობა, რომელთა საქმიანობის "საბაზისო ხაზს” უპირატესად სოციალური მიზნები წარმოადგენს.
 • სოციალური პოლიტიკა და ბავშვთა უფლებების მონიტორინგი (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unicef.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
  • ფაქსი / (+995 32) 225-12-36
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა აერთიანებს სოციალურ პოლიტიკას და ბავშვის უფლებათა მონიტორინგს და კომუნიკაციას
 • სტიპენდიების პროგრამა (DAAD) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ. 16
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ic.daad.de/tbilissi/
  • ტელეფონი / (+ 995 32) 292–09–26
  • ფაქსი / (+ 995 32) 292–09–26
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / სტუდენტებისთვის და მკვლევარებისთვის სტიპენდიების გაცემა
 • უმაღლესი განათლების პროგრამა (ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0105, კოსტავას 5
  • ვებგვერდის მისამართი / www.mcageorgia.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 242–85–28
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / მეორე კომპაქტის ფარგლებში მოხდება მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების დანერგვა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის მიმართულებებში (STEM). აღნიშნული პროექტი გულისხმობს ამერიკული და ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტების პარტნიორობას კონსორციუმის ფარგლებში და საქართველოში ამერიკული უნივერსიტეტების საბაკალავრო პროგრამების განხორციელებას.  ასევე, თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს უნივერსიტეტების პროგრამების განვითარებას. უმაღლესი განათლების პროგრამის მიმართულებისათვის მოხდება 30 მილიონი აშშ დოლარის გრანტის გამოყოფა.
   სოციალური და გენდერული უთანასწორობა მნიშვნელოვნად აფერხებს ეკონომიკურ ზრდასა და სიღარიბის აღმოფხვრას. შესაბამისად, მეორე კომპაქტში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სოციალური და გენდერული ასპექტების ინტეგრირებას პროექტების განხორციელების ყველა ეტაპზე.
   MCC–ის მეორე კომპაქტს საქართველოში ახორციელებს სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA-Georgia). 
 • უმაღლესი განათლების პროგრამა (OSGF) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
  • ვებგვერდის მისამართი / www.osgf.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–04–63
  • ფაქსი / (+995 32) 229–10–52
  • ელ-ფოსტა / [email protected]; [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / უმაღლესი განათლების სისტემის გაუმჯობესება ერთერთი მთავარი გამოწვევაა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ღია, დემოკრატიული და ინკლუზიური უმაღლესი განათლების სისტემა ხელს შეუწყობს საქართველოს ახალგაზრდებში მრავალფეროვნების პატივისცემისა და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას. 2014-2016 წლებში ფონდი ხელს შეუწყობს საქართველოს უმაღლესი განათლების სფეროში ძირითადი პრობლემების დაძლევას, უმაღლესი განათლების რეფორმის განხორციელებას და მასში საზოგადოების მონაწილეობას. შესაბამისი გამოცდილებისა და ცოდნის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა, ფონდი დაეხმარება სტუდენტურ ჯგუფებს განათლების სისტემაში პოზიტიური ცვლილებების განსახორციელებლად.
 • უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერის პროგრამა (IREX საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.6
  • ვებგვერდის მისამართი / www.irex.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291-26-08
  • ფაქსი / (+995 32) 291-26-09
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ნიუ იორკის კარნეგი კორპორაციის  სრული მხარდაჭერით  აირექსმა შექმნა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს სომხეთის, საქართველოს, ბელორუსის,უკრაინის, განის, ტანზანიისა და უგანდის განსაზღვრულ უნივერსიტეტებში ადმინისტრირების გაუმჯობესებას. პროგრამის მონაწილეთა შერჩევა ხდება კონკურსის საფუძველზე და საშუალებას აძლევს უნივერსიტეტის საშუალო და მაღალი რანგის მმართველებს, გაემგზავრონ ამერიკაში რვაკვირიანი პროგრამის ფარგლებში და იმუშაონ ამერიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ამერიკელ კოლეგასთან ერთად კონკრეტული უნივერსიტეტის რეფორმის პროექტზე. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში პროგრამის მონაწილეებმა უნდა აწარმოონ კვლევა რომელიმე კონკრეტულ რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხზე. აღნიშნული კვლევა შემდგომში გამოქვეყნდება და გავრცელდება პროგრამის მონაწილე უნივერსიტეტებში.
 • ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშვალდებულებას და მოქალაქეების ინფორმირებულობას (G-MEDIA) (IREX საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. 6
  • ვებგვერდის მისამართი / www.irex.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291-26-08
  • ფაქსი / (+995 32) 291-26-09
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
   USAID-ის მიერ დაფინანსებული 4 წლიანი პროგრამა „ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშვალდებულებას და მოქალაქეების ინფორმირებულობას” მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს ახალი ამბებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა/ხარისხი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ ახალი და ტრადიციული პლატფორმების გამოყენებით. აღნიშნული პროგრამა, საქართველოში, ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების საშუალებით, საფუძველს ჩაუყრის ქართული მედია გარემოს განვითარებას.
 • ღია კარის საგრანტო პროგრამა (ევროპის ფონდი) 
  • მისამართი / თბილისი 0179. კავსაძის 3
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ევროპის ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამა ხელს უწყობს ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, საგრანტო პროექტების მეშვეობით, გამოავლინონ საზოგადოების წინაშე მდგომი მწვავე პრობლემები და მოიძიონ მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები.
 • ხელოვნება და კულტურა (ბრიტანეთის საბჭო) 
  • მისამართი / თბილისი 0108. რუსთაველის გამზირი 34
  • ვებგვერდის მისამართი / www.britishcouncil.org/geo/ge.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–04–07, (+995 32) 298–80–14
  • ფაქსი / (+995 32) 298–95–91
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ღონისძიებები, სპექტაკლები, პუბლიკაციები ხელოვნების და კულტურის სფეროში
 • ჯანდაცვა (Oxfam GB in Georgia) 
 • ჯანდაცვისა და სოციალური განვითარების პროგრამა (USAID საქართველო)  
  • მისამართი / თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
  • ვებგვერდის მისამართი / www.georgia.usaid.gov
  • ტელეფონი / (+995-32) 254-40-00
  • ფაქსი / (+995-32) 254-41-45
  • პროგრამის მიმოხილვა / USAID-ის პროგრამების ჯანდაცვის სფეროში მიზნად ისახავს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას; ინფექციური დაავადებებიის, ტუბერკულოზის და აივ / შიდსის შემცრებას და პრევენციას. ასევე ჯანდაცვის სფეროში ჯანმრთელობის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას.

 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]