• ადამიანის უფლებები (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
  • ვებგვერდის მისამართი / www.coe.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291–38–70/71/72/73
  • ფაქსი / (+995 32) 291 38 74
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვა
 • ადამიანის უფლებების პროგრამა (OSGF) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
  • ვებგვერდის მისამართი / www.osgf.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–04–63
  • ფაქსი / (+995 32) 229–10–52
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
   ადამიანის უფლებების პროგრამა ძირითადად სისხლის სამართლის სფეროში ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკითხებზეა ორიენტირებული. ფონდი იმუშავებს ისეთ პროექტებზე, რომლებიც მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციასა და პროცესუალური უფლებების დაცვას, როგორც კანონმდებლობის, ისე პრაქტიკის გაუმჯობესების მხრივ. პროექტები და ინიციატივები ძირითადად დაეფუძნება სიღრმისეულ ექსპერტიზას, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას, საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას და ადვოკატირების ეფექტური მექანიზმების გამოყენებას.
 • ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა (NED) 
  • მისამართი / 1025 F Street NW, Suite 800 Washington, DC 20004
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ned.org
  • ტელეფონი / (202) 378-9700
  • ფაქსი / (202) 378-9407
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
 • ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამა (OSGF) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
  • ვებგვერდის მისამართი / www.osgf.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–04–63
  • ფაქსი / (+995 32) 229–10–52
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / დეცენტრალიზაცია დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების, სამოქალაქო მონაწილეობისა და  ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების  ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. თვითმმართველობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განხორციელებული არაერთი ცვლილების მიუხედავად,  იგი კვლავ საჭიროებს ისეთ ცვლილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალური ერთეულების დამოუკიდებლობას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობასა და გამჭვირვალე ადგილობრივ ხელისუფლებას.
 • ადმიანის უფლებების, დემოკრატიზაციასა და სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამა (EU) 
  • მისამართი / თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
  • ფაქსი / (+995 32) 294–37–68
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა, ასევე დომოკრატიული მმართველობის ჩამოყალიბება და სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდა
 • ახალგაზრდობა და მონაწილეობა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unicef.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
  • ფაქსი / (+995 32) 225-12-36
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზნებია: ახალგაზრდების დახმარება მათი პოტენციალის სრული რეალიზაციის მიზნით; მოზარდებისა და ახალგაზრდების, განსაკუთრებით კი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, მაქსიმალური მოცვა; მთავრობის მიერ ყველა დონეზე ახალგაზრდების აზრის გათვალისწინება.
 • ახალგაზრდული ინტეგრაცია (ევროპის ფონდი) 
  • მისამართი / თბილისი 0179. კავსაძის 3
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების მხარდაჭერა, გაზარდონ საკუთარი თემიდან სხვა ახალგაზრდების მოხალისეობისა და სამოქალაქო აქტივობის შესაძლებლობა.
 • ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა (NEO) (Chemonics) 
  • მისამართი / თბილისი 0179 , ნ. რამიშვილის ქ. 6ა
  • ვებგვერდის მისამართი / www.georgianeo.ge
  • ტელეფონი / (+995 32)225 05 81, (+995 32) 225 05 61
  • ფაქსი / (+995 32) 225 05 41
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / NEO დახმარებას უწევს მცხეთა–მთიანეთის, შიდა ქართლის, რაჭა–ლეჩხუმის, სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონის 10 მუნიციპალიტეტის 84 თემს. პროგრამის მიზანია საბაზრო პრინციპებზე დამყარებული ეკონომიკური დაგეგმვის ინსტრუმენტების შემუშავება. აღნიშნული ინსტრუმენტები მოიცავს მხარეთა ფართო სპექტრის მონაწილეობას პროცესში და განსაზღვრავს NEO-ს მხარდაჭერას თემის ისეთი პრიორიტეტების მიმართ, როგორიცაა ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოფლის ეკონომიკური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოება, და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 
 • ბავშვთა დაცვის პროგრამა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა ) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unicef.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
  • ფაქსი / (+995 32) 225-12-36
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა მოიცავს ისეთ საკითხებს როგორიც არის: ბავშთა ზრუნვის სისტემის რეფორმა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, იძულებით გადაადგილებული ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ბავშვთა მიმართ ძალადობა
 • ბიომრავალფეროვნების პროგრამა (ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის წარმომადგენლობა ) 
  • მისამართი / თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. 11
  • ვებგვერდის მისამართი / wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/caucasus/
  • ტელეფონი / (+995 32) 223–75–00
  • ფაქსი / (+995 32) 223–75–01
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს დედამიწის ბიომრავალფეროვნების ჯანმრთელობას. პროგრამა აქცენტს აკეთებს კრიტიკულ ადგილების და კრიტიკული სახეობის კონსერვაციაზე, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დედამიწის ბიომრავალფეროვნებისთვის.
 • გამოცდები (ბრიტანეთის საბჭო) 
  • მისამართი / თბილისი 0108. რუსთაველის გამზირი 34
  • ვებგვერდის მისამართი / www.britishcouncil.org/geo/ge.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–04–07, (+995 32) 298–80–14
  • ფაქსი / (+995 32) 298–95–91
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / გამოცდები ტარდება შემდეგი მიმართულებით: ILTS-ი, კემბრიჯის გამოცდები, საგანმანათლებლო პროფესიული გამოცდები
 • განათლება და სოციალური სერვისები (გადავარჩინოთ ბავშვები) 
  • მისამართი / მიცკევიჩის 27 ბ. თბილისი 0160
  • ვებგვერდის მისამართი / www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6153127/k.BEDB/Georgia.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 224–45–20, (+995 32) 224–45–21
  • ფაქსი / (+995 32) 237–78–63
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროექტის მიზანია ქუჩის ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ასევე სახელმწიფო პროგრამების და სტრატეგიების გაუმჯობესება, რათა ისინი მორგებული იყოს ბავშვების საჭიროებებს და შეამციროს საზოგადებაში მათი სტიგმატიზაციის დონე.
 • განათლების პროგრამა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unicef.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
  • ფაქსი / (+995 32) 225-12-36
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელ განათლებას, ინკლუზიურ განათლებას და კატასტროფის რისკების შემცირებას
 • განათლების ჯანდაცვისა დ ა სოციალური განვითარების პროგრამა (EU) 
  • მისამართი / თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
  • ფაქსი / (+995 32) 294–37–68
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია განათლების ხელშეწყობა ჯანდაცვის და სოციალური სფეროს განვითარება
 • განვითარების პროგრამები (CARE International in the Caucasus.) 
  • მისამართი / თბილისი 0162, ჭავჭავაძის გამზ. 49 ბ
  • ვებგვერდის მისამართი / www.care-caucasus.org.ge/ge/index.php
  • ტელეფონი / (+995 32) 229-13-78, (+995 32) 229-19-41, (+995 32) 229-15-31
  • ფაქსი / (+995 32) 229-43-07
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • განსახლების პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი) 
  • მისამართი / თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–62–02
  • ფაქსი / (+995 32) 238–54–22
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა ორიენტირებულია სამი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაზე: ნებაყოფლობითი რეპატრიაცია, ლოკალური ინტეგრაცია და განსახლება.

 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]