მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები
16 დეკემბერს ქ. თბილისში „ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის" ორგანიზებით, გაიმართება ერთ დღიანი ტრენინგი ,,მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები და მათი განხორციელების პრობლემური ასპექტები."
ტრენინგის ფარგლებში განხილული იქნება: მუნიციპალიტეტების საკუთრების უფლებამოსილების საკითხი, უფლებამოსილებათა დელეგირების წესი და პირობები, ასევე საუბარი იქნება მუნიციპალიტეტების იმ უფლებამოსილებებზე, რომელთა პრაქტიკული რეალიზება არ ხორციელდება საკანონმდებლო ხარვეზების ან ფაქტობრივი გარემოებების გამო. თეორიული მასალა გაჯერებული იქნება პრაქტიკული მაგალითებით.
წყარო: ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი / Bar Educational Center
ბმული

გამომცხადებელი
ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი / Bar Educational Center

განაცხადის ბოლო ვადა
16.12.2017

 
 
Close
 
  • მოგწონთ თუ არა საიტი?
  • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
  • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა info@csogeorgia.org