• საქართველოს კანონი „წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 
  • საქართველოს კანონი „წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ემბლემებისა და სახელწოდებების შესახებ“ 
  • "საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში გრანტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება"  
  • დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 
  • გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 
  • დამატებითი ღირებულების გადასახადის შესახებ გამოანგარიშებისა და გადახდის წესის შესახებ ინსტრუქცია 

 
 
Close
 
  • მოგწონთ თუ არა საიტი?
  • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
  • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]