• 14/11/2017
  ინდივიდი სახელმწიფოში და არასრულწლოვნის უფლება – თავად მიმართოს სასამართლოს


  თბილისი. ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" აქვეყნებს მასალას არასრულწლოვანის უფლების შესახებ, თავად მიმართოს სასამართლოს.
  პუბლიკაციაში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა: რა როლი აქვს ინდივიდს სახელმწიფოში, რისთვისაა საჭირო ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება, რატომაა პრობლემატური არასრულწლოვანის მიერ სასამართლოსთვის დამოუკიდებლად მიმართვა და სხვა.
  წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი

 
 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა info@csogeorgia.org