• 07/12/2017
  სასამართლო: რელიგიურ მშენებლობაზე სააგენტოს რეკომენდაციის მოთხოვნა უკანონოა


  თბილისი. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, რელიგიის საკითხთა სააგენტოს რეკომენდაციის მოთხოვნა უკანონოა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეს განმარტება თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც გაიზიარა.
  „რელიგიური გაერთიანების ინტერესებს სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოში TDI წარმოადგენს.
  პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და კიდევ ერთხელ ადასტურებს მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებებისთვის უკანონო დაბრკოლებების შექმნის ფაქტს", ნათქვამია ორგანიზაციის ვებგვერდზე.
  წყარო: www.tdi.ge

 
 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა info@csogeorgia.org