• 13/02/2018
    კონფლიქტი და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში


    თბილისი. „კონფლიქტი და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში" 2015 წელს გერმანულ ენაზე გამოიცა (Osteuropa 7-10/2015) და იგი ოცდათექვსმეტ სტატიას აერთიანებს. სამხრეთ კავკასიის შესახებ დაგროვილი ამ მასალის და ანალიზის აქტუალობიდან გამომდინარე, რომელიც თავდაპირველად ევროპულ აუდიტორიაზე იყო გათვლილი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ გადაწყვიტა, ქართველი მკითხველისთვის მისი ნაწილი მაინც გაეხადა ხელმისაწვდომი. ამ მიზნით გერმანულად გამოცემული ოცდათქევსმეტიდან თხუთმეტი სტატია, ქართულად ითარგმნა და დაინტერესებულ მკითხველს ფონდის ვებდოსიეს სერიის ფარგლებში მიეწოდება.
    წყარო: https://ge.boell.org

 
 
 
Close
 
  • მოგწონთ თუ არა საიტი?
  • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
  • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]