• ასოციაცია „ელკანა“ 
  • დაარსების წელი / 1994
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / მარიამ ჯორჯაძე
  • მისამართი / თბილისი, გაზაფხულის ქ. #16
  • ტელეფონი / (995 32) 2 53 64 86
  • ვებგვერდის მისამართი / www.elkana.org.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected] ; [email protected]

  • საქმიანობის სფერო
   სოფლის მეურნეობა და განვითარება; ტურიზმი. 

   წევრობა
   International Federation of Organic Agriculture Movement (ორგანული სოფლის მეურნეობის მოძრაობის საერთაშორისო ორგანიზაცია); International Union for Conservation of Nature and NaturalResources (IUCN) (ბუნებისა და ბუნებრივი რესურსების კონსერვაციის საერთაშორისო გაერთიანება);  Genet (EUROPEAN NGO NETWORK on CENETICENGINEERING) (გენურ ინჯინერიაზე ევროპული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი); Caucasus Environmental NGO Network (CENN ), (კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი).

  • ექსპერტები
   გიორგი ბარისაშვილი
   რუსუდან ბარკალაია
   ტაიულ ბერიშვილი
   ზურა კარბელაშვილი
   გიორგი გაბედავა
   გიორგი ღლონტი
   პავლე დოლიძე
   ირაკლი ჯავახიშვილი

  • პუბლიკაციები
   • სასოფლო–სამეურნეო კრედიტებისა და დაზღვევის კვლევის შედეგები / დ. ჩარკვიანი, თ. ჭინჭარაული, ე. შატბერაშვილი / ასოციაცია „ელკანა" / 2010
   • სამცხე–ჯავახეთის იშვიათი სამკურნალო მცენარეების კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება / მ. ახალკაცი, მ. მოსულიშვილი, მ. ქიმერიძე, ი. მაისაია / ასოციაცია „ელკანა" / 2008
   • სამცხე–ჯავახეთში გადაშენების საფრთხეში მყოფი სამკურნალო მცენარეების კონსერვაცია და მდგრადი გამოეყენება / მ. ახალკაცი, მ. მოსულიშვილი, მ. ქიმერიძე, ი. მაისაია / ასოციაცია „ელკანა" / 2005
   • მულჩირება – ნიადაგის დაცვის ეფექტური ღონისძიება / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • კარტოფილის მაღალი მოსავლის მიღების აგროტექნიკური მეთოდები / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • ფურების განწველა / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • კვების ფაქტორის მნიშვნელობა მეცხოველეობაში / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • ვაზის ტკიპა / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • ფუტკრის ოჯახების ზამთრობა / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • კიტრის მოყვანის ტექნოლოგია სათბურში / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • საშემოდგომო ხორბლის მოვლა-მოყვანა / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • მიკროკლიმატის მნიშვნელობა მეცხოველეობაში / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • ღვინის ქართულად დაყენება ქვევრში ჩაძირული ქუდით / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა". 
   • ფუტკრის ოჯახების გამრავლება / ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო" / ასოციაცია „ელკანა".
   • "The ancient wheats of Georgia and their traditional use in the southern part of the country” / მ. ჯორჯაძე, ტ. ბერიშვილი, ე. შატბერაშვილი / ასოციაცია „ელკანა" / 2014.

  • პროექტები
   ორგანული სოფლის მეურნეობისა და აგრარული ბიომრავალფეროვნების განვითარება
   დონორი – Brotfür die Welt, გერმანია

   მცირე ფერმერთა კოოპერირებისა და წარმოების ხელშეწყობა იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში (ENPARD)
   (ელკანა მონაწილეობს როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია)
   დონორი – People in Need /EC

   სასოფლო-სამეურნეო კოოპერირების ხელშეწყობა საქართველოში (ENPARD), 
   (ელკანა მონაწილეობს როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია)
   დონორი – OxfamGB/EC

   რეგიონული სასურსათო უსაფრთხოების გაუმჯობესება ეროვნული სტრატეგიის სრულყოფისა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერის გზით. (ელკანა მონაწილეობს როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია)
   დონორი – OxfamGB/EC

   თავისუფალი ვაჭრობისა და ბიოთხილის საწარმოო ჯაჭვის აწყობა მცირე ფერმერებისათვის საქართველოში
   დონორი – HEKS/EPER, Switzerland / HEKS/EPER South Caucasus office

   გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი შინაური ცხოველების კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება კახეთის რეგიონში
   დონორი – GEF

   მეცხვარეების სოციალური-ეკონომიკური საჭიროებების კვლევა ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე
   დონორი – UNDP

   ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონაში მეფუტკრეობის განვითარება
   დონორი – ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF)

   ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის ტურიზმის განვითარებ
   დონორი – ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF)
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი“ 
  • დაარსების წელი / 1998
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / ლევან გობაძე
  • მისამართი / ბათუმი, აღმაშენებლის ქ. #13
  • ვებგვერდის მისამართი / www.intellect.org.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  •  
   საქმიანობის სფერო
    რეგიონული განვითარება; ადგილობრივი თვითმართველობა; ტერიტორიული განვითარება.
    
  •  
   ექსპერტები
    
    
  •  
   პუბლიკაციები
   • ქობულეთის მუნიციპალიტეტების თემებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების კვლევის შედეგები /ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი"/ 2009
   • ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების თემებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების კვლევის შედეგები / ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი"/ 2009
   • ქედის მუნიციპალიტეტების თემებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების კვლევის შედეგები / ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი"/ 2009
   • შუახევის მუნიციპალიტეტების თემებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების კვლევის შედეგები / ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი"/ 2009
   • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა/
    ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი" / ლევან გობაძე, დავით არძენაძე/ 2012
   • ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა /
    ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი"/ ლევან გობაძე, დავით არძენაძე / 2012
   • ქედის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა /
    ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი" / ლევან გობაძე, დავით არძენაძე / 2012
   • შუახევის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა /
    ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი"/ ლევან გობაძე, დავით არძენაძე / 2012
   • ხულოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა/
    ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი"/ ლევან გობაძე, დავით არძენაძე /2012
  •  
   პროექტები

   თემები დემოკრატიული არჩევნებისათვის /2013-2015
   დონორი: ევროკავშირი
   პარტნიორი:  დემოკრატიის ინსტიტუტი
   პროექტის მიზანი: საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების განვითარების ხელშეწყობა დამოუკიდებელი, საზოგადოების ფართო ფენების ნების თავისუფალ გამოვლინებაზე დაფუძნებული თვითმმართველობის ორგანოების არჩევისა და მათი ინსტიტუციონალური განვითარების ხელშეწყობის საშუალებით.
   პროექტის აღწერა: აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების თემების მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება საარჩევნო კანონმდებლობის, საარჩევნო პროცედურების, თვითმმართველობის არსის, თვითმმართველობის ორგანოების არჩევის წესისა და ფუნქციონირების საკითხებთან დაკავშირებით;
   თემების მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერების და სამართლებრივი კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციონალური და მართვის შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა, ტრენინგებისა და სწავლების საშუალებით.
    
   თვითმმართველობის ორგანოების შესაძლებლობების განვითარება გრძელვადიანი მდგრადი განვითარებისათვის აჭარის რეგიონში /2010-2012
   დონორი: ევროკავშირი
   პარტნიორი: ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტები
   პროექტის მიზანი: აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის ორგანოების პოტენციალის გაძლიერება მუნიციპალური ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმების, სიღარიბის დაძლევისათვის.
   პროექტის აღწერა: ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურის, ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმების შემუშავება; ტერიტორიების მარკეტინგის თანამედროვე მეთოდოლოგიების დანერგვა; მუნიციპალური მომსახურების სისტემის შემუშავება და დანერგვა.
    
   ჩვენი არჩევანი-რეალური თვითმმართველობა /2009-2011/
   დონორი: ევროკავშირი
   პარტნიორი:  დემოკრატიის ინსტიტუტი
   პროექტის მიზანი: საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების განვითარების ხელშეწყობა დამოუკიდებელი, საზოგადოების ფართო ფენების ნების თავისუფალ გამოვლინებაზე დაფუძნებული თვითმმართველობის ორგანოების არჩევისა და მათი ინსტიტუციონალური განვითარების ხელშეწყობის საშუალებით.
   პროექტის აღწერა: აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების თემების მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება საარჩევნო კანონმდებლობის, საარჩევნო პროცედურების, თვითმმართველობის არსის, თვითმმართველობის ორგანოების არჩევის წესისა და ფუნქციონირების საკითხებთან დაკავშირებით;
   თემების მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერების და სამართლებრივი კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციონალური და მართვის შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა, ტრენინგებისა და სწავლების საშუალებით.
    
   ახალი სასოფლო სამეურნეო ტექნოლოგიები აჭარის მაღალმთიანეთში / 2009-2010/
   დონორი: აშშ-ს საელჩო საქართველოში
   პროექტის მიზანი: აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში მოსახლეობის ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება მათი ტრადიციული საქმიანობის - სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტურობის ამაღლების, წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის ზრდის და წარმოების სეზონურობის გახანგრძლივების ხელშეწყობით.
   პროექტის აღწერა: ქედის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობების და ბიოგაზის დანადგარების განვითარების ხელშეწყობა.
    
   თემთა მობილიზაციის ინიციატივა / 2007-2009/
   დონორი: ევროკავშირი
   პროექტის მიზანი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხუთი მუნიციპალიტეტის თემების მოსახლეობის ჩართულობის დონის ამაღლება თვითმმართველობის პროცესებში; თვითმმართველობის ორგანოებს და თემების მოსახლეობას შორის ურთიერთკავშირის და პრაქტიკული თანამშრომლობის ფორმების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;  სამიზნე მუნიციპალიტეტების საკრებულოების წევრებს და მოსახლეობას შორის დიალოგის გაღრმავება და ურთიერთობის კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
   პროექტის აღწერა: ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურის, ქობულეთის მუნიციპალიტეტების 63 თემში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ჩატარება, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება აქტუალურ პრობლემებთან დაკავშირებით; შემუშავებული მიზნობრივი პროგრამების საჯარო განხილვების ორგანიზება საკრებულოებსა და გამგეობებში; ლობირების განხორციელება მათი მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩართვის მიზნით.
    
   თემზე დაფუძნებული ანტიკორუფციული სამოქალაქო ინიციატივა / 2005-2007
   დონორი: ევროკავშირი
   პარტნიორი: დემოკრატიის ინსტიტუტი; ა(ა)იპ თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაცია
   პროექტის მიზანი: აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების მონიტორინგი, კორუფციული მექანიზმების, კორუფციულ ფაქტების გამოვლენა და მათზე რეაგირება. რეკომენდაციების შემუშავება  ბიუჯეტის  ხარჯვის მიზნობრიობისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.
   პროექტის აღწერა: ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურის, ქობულეთის რაიონების ბიუჯეტების მონიტორინგის განხორციელება, რეკომენდაციების შემუშავება ბიუჯეტების მიზნობრიობის, ეფექტურობის და გამჭვირვალობის ამაღლების მიზნით.

 • ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო   
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / პაატა შეშელიძე
  • მისამართი / თბილისი, მელიქიშვილის ქ. # 1/6
  • ტელეფონი / (995 32) 2 93 39 75
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო
   რეგიონული განვითარება; ადგილობრივი თვითმმაართველობა; სოფლის მეურნეობა და განვითარება; შრომა, დასაქმება და პროფესიული განათლება; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ინოვაცია. 

   წევრობა
   Economic Freedom of the World; International Property Rights Alliance; European Resource Bank; Atlas Network.

  • ექსპერტები
   პაატა შეშელიძე 
   გია ჯანდიერი 
   გიორგი ჩიქოვანი 
   გიორგი ჩხიკვაშე

  • პუბლიკაციები
   • An Appraisal Of The Eu’s Trade Policy Towards Its Eastern Neighbours: The Case Of Georgia / Patrick Messerlin, Michael Emerson, Gia Jandieri, Alexandre Le Vernoy / New Economic School Georgia/ 2011 
   • ბიუროკრატია / ლ.ფ.მიზესი/ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო/ 2014
   • თავისუფლების ბიბლიოთეკა - ტომი VII - თავისუფლების ფული / Frederic Bastiat; Ludwig Von Misses; Henry Hazlitt; Friedrich Von Hayek; Milton Friedman; Hans F. Sennholz; Murray Rothbard; Alan Greenspan; Walter Block; Hans-Herman Hope; George Selgin; Lawrence H. White; Guido Hulsmann; Jeffrey M. Herbner; Gia Jandieri; Akaki Tsomaia; Paata Seshelidze / ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო/ 2013 
   • თავისუფლების ბიბლიოთეკა - ტომი VI - თავისუფლების მოაზროვნეები / Jesus Huerta de Soto; Mark Thornton; Roger Garrison; Murray Rothbard; Larry Sechrest; Joseph R. Stromberg; Joseph Salerno; Israel Kirzner; Richard H. Thaler; Shawn Ritenour; Edward W. Younkisn; Hans-Herman Hope; Gia Jandieri/ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო/ 2009
   • ეკონომიკის სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის / James Gwartney/ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო/ 2009 
   • თავისუფლების ბიბლიოთეკა - ტომი V – რეფორმები და თავისუფლება / Jose Pinera; Ludwig Von Misses; Andrey Illarionov; David Hendersson; Nils-Eric Sendberg; Roger Douglas; Frank Shostack; Geoffrey Harburn; Robert Nef; Steve Hanke; Kurt Schuler; Joseph Salerno; Jose Maria Aznar; Mart Laar; Otto Graf Lambsdorff; Douglass North; Vaclav Klaus; Henrik Hansen; Alan Karlson; Gregg Richardson; Krasen Stanchev; Paata Sheshelidze; Gia Jandieri. / ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო/ 2008 
   • ჯონათან გალიბლის თავგადასავალი / კენ სქულანდი / ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო / 2008
   • თავისუფლების ბიბლიოთეკა - ტომი IV - ინტელექტუალები, განათლება და თავისუფლება / Friedrich Von Hayek; Ludwig Von Misses; Murray Rothbard; Leonard E. Ried; Robert Nozick; Milton Friedman; George Reisman; Hans-Herman Hope; James Ostrovsky; Llewellyn H. Rockwell; Steven Yat; Mark Harrison; Walter Block; Paata Sheshelidze; Amiran Dzotsenidze /ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო / 2007
   • საქართველოში წაკითხული ლექციები /ტიბორ მაქანი/ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო / 2007 
   • თავისუფლების ბიბლიოთეკა - ტომი III - ლიბერალიზმი და საკუთრება / Stephan Kinsella; Hans-Hermann Hope; John Locke; Frederick Bastiat; Ludwig Von Misses; Harold Demsec; Murray Rothbard; Roman Kapelushnikov; James Buchenen; David Tero; Tibor R. Machan; Leshek Baltserovich; Richard Stroup; James A. Dorn; Terry A. Andersen; Paata Sheshelidze; Gia Jandieri /ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო / 2006 
   • თავისუფლების ბიბლიოთეკა - ტომი II - ლიბერალიზმი და ძალაუფლება / Benjamin Taker; Herbert Spencer; Frank Oppenheimer; Albert Jay Nock; Friedrich Von Hayek; Ludwig Von Misses; Murray Rothbard; Akaki Tsereteli; Paata Sheshelidze /ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო / 2005 
   • თავისუფლების ბიბლიოთეკა - ტომი I - ლიბერალიზმის საფუძვლები / Frederic Bastiat; John Stuart Mill; John Dalberg-Acton; Henry George; Willhelm Ropke; Ludwig Von Misses; Friedrich Von Hayek; Llewellyn H. Rockwell; Paata Sheshelidze; Gia Jandieri / 2004

  • პროექტები
   ტრენინგები და სემინარები ჟურნალისტებისთვის ეკონომიკასა და რეფორმებში /2008-09/ 
   დონორი: USAID (USA) Center for International Private Enterprise (USA)
   პროექტის მიზანი: ჟურნალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება ეკონომიკის სფეროში სამუშაოდ
   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში საქართველოს ძირითადი მედია საშუალებების ჟურნალისტთა ინტენსიური ტრეინინგი ეკონომიკაში 1.5 წლის მანძილზე და ბოლო პერიოდში განხორციელებული რეფორმების დეტალური ანალიზი.
 • გადასახადის გადამხდელთა კავშირი 
  • დაარსების წელი / 2013
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / გიგლა მიქაუტაძე
  • მისამართი / თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა # 27ბ
  • ტელეფონი / (995 32) 2907866
  • ვებგვერდის მისამართი / www.tpu.org.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • გადასახადის გადამხდელთა მსოფლიო კავშირი
   საერთაშორისო სავაჭრო პალატა

   საქმიანობის სფერო
   მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება;სოფლის მეურნეობა და განვითარება; ინოვაცია და კონკურენტუნარიანობა; ადგილობრივი თვითმმართველობა; რეგიონული განვითარება.  
  •  
   ექსპერტები
   გიგლა მიქაუტაძე
   გიორგი რევაზიშვილი

  • პუბლიკაციები
   სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო საწარმოები და მათი როლი დარგის განვითარებაში 

  • პროექტები
   სახელმწიფო საწარმოები და მათი ეფექტიანობა, ფოკუსი: სოფლის მეურნეობა
   დონორი - ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
   პარტნიორი - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
   პროექტის მიზანი - სახელმწიფო საწარმოთა ანალიზი და მათი ეფექტიანობის გაზრდა.
   პროექტის აღწერა - არსებულ სახელმწიფო საწარმოთა შესწავლა, მათი ფინანსური ანალიზი, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება მთავრობისთვის.

 • გორის საინფორმაციო ცენტრი 
  • დაარსების წელი / 1997
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / მიხეილ ჩიტაძე
  • მისამართი / გორი, ჩიტაძის #3
  • ტელეფონი / (370) 27 34 05
  • ვებგვერდის მისამართი / www.gic.org.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  •  


   საქმიანობის სფერო
   რეგიონული განვითარება; ადგილობრივი თვითმმართველობა; ტერიტორიული განვითარება (სოციალური საკითხები, დევნილები და ლტოლვილები, მიგრაცია, ინტერკულტურული დიალოგი); მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ინოვაცია.

   წევრობა
   ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელი

    


  • ექსპერტები

  • პუბლიკაციები
   • ადგილობრივი ბიუჯეტის ცნობარი / დ.ნარმანია, ე.ჰოკრიშვილი, გორის საინფორმაციო ცენტრი, 2012.
   • Understanding and responding to security needs in conflict-affected areas / Emily Speers Mears and David Wood, გორის საინფორმაციო ცენტრი, 2011.

  • პროექტები
   ანტიკრიზისული საინფორმაციო ცენტრი
   დონორი – ურბანული ინსტიტუტი
   პროექტის მიზანი – ომისშმდგომი დახმარების პროცესის ეფექტიანობის ამაღლება
   პროექტის აღწერა – რეაბილიტაციისა და დახმარები კოორდინირების ხელშეწყობა

   ინტეგრაცია ასიმილაციის ნაცვლად
   დონორი – IFES
   პროექტის მიზანი – ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ოსური სოფლების ინტეგრირება სამოქალაქო აქტივობის პროცესებში.
   პროექტის აღწერა – ოსურ სოფლებში პრობლემების კვლევა და მათზე რასგირება თემის წარმომადგენლებისა და სხვადასხვა ინსტიტუტის მონაწილეობით

   თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში
   დონორი – EU Commission
   პარტნიორი – CSI
   პროექტის მიზანი – თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა
   პროექტის აღწერა – საზოგადოების ჩართულობის ინსტიტუციონალური მექანიზმების ჩამოყალიბება; მოსახლეობის ინფორმირებულობის და მათი სამოქალაქო აქტიობების დონის ზრდის ხელშეწყობა; მუნიციპალური ბიუჯეტების ეფექტურად დაგაგმვისდა ხარჯვის გამჭვრვალობის ხელშეწყობა; ადგილობრივი სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა; ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობების საჯარო მოსამსახურეებისათვის; მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სისტემის სრულყოფა; 

   ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველი მიგრანტებისათვის
   დონორი – EU
   პარტნიორი – CiDA
   პროექტის მიზანი – ქართველი მიგრანტების მხარდაჭერა
   პროექტის აღწერა – მიგრანტებისთვის საინფორმაციო ოფისების მოწყობა, საინფორმაციო და იურიდიული მხარდაჭერა

   ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის
   დონორი – Brot für die Welt/Bread for the World
   პარტნიორი – CIPDD
   პროექტის მიზანი – საქართველოს ოთხ რეგიონში განვითარებასა და სიღარიბის დაძლევაში წვლილის შეტანა ადგილობრივი მოსახლეობის გააქტიურების და შერჩეული პრობლემის მოგვარებაზე მიმართული კონკრეტული ინიციატივების განხორციელების გზით.
   პროექტის აღწერა – 1. ადგილობრივ მოსახლეობის მიერ პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრის სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 2. შერჩეულ ადგილებში სიღარიბის დაძლევასა და განვითარებაზე მიმართული ინიციატივების განხორციელება; 3. რეგიონებს შორის წარმატებული გამოცდილების ურთიერთგაცვლა.

   სათემო უსაფრთხოება კონფლიქტით დაზარალებული თემებისთვის კავკასიაში
   დონორი – UNHCR, FCO, COBERM და სხვა
   პარტნიორი – Saferworld, CIPDD
   პროექტის მიზანი – შიდა ქართლში გამყოფი ხაზის გასწვრივ ფანლაგებული თემების უსაფრთხოების დაცვის პროცესში ჩართულობის დონის ამაღლება და უნარების ზრდა.
   პროექტის აღწერა – პრობლემების იდენტიფიცირების, მათზე რეაგირების დაგეგმვა და რეაგირება. სხვადასხვა მეთოდებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თემის მონაწილეობის ხელეწყობა.
 • დემოკრატიის ინსტიტუტი 
  • დაარსების წელი / 2004
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / გენადი გელაძე
  • მისამართი / ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 144
  • ტელეფონი / 0422 275744
  • ვებგვერდის მისამართი / www.iod.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო
   რეგიონული განვითარება; ადგილობრივი თვითმმართველობა; შრომა, დასაქმება და პროფესიული განათლება; ტურიზმი; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ინოვაცია.

   წევრობა
   სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი; კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის; აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა.

  • ექსპერტები 

  • პროექტები 
   ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრების და პრობაციონერების რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაცია /2013-2015/
   დონორი: ევროკავშირი
   პარტნიორი: "რეაბილიტაციის ცენტრი","განათლებისა და განვითარების ინსტიტუტი"; "თანაზიარი" 
   პროექტის მიზანი: ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრების და პრობაციონერების რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია. 
   პროექტის აღწერა: პროექტით გათვალიწინებული საქმიანობები გულისხმობს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და სამეგრელო-ზემოსვანეთის რეგიონში, ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრებისა და პრობაციონერების რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის მხარდაჭერას იურიდიული დახმარებით, პროფესიული უნარების გაძლიერებით, განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობით, საოჯახო ბიზნესის (მცირე საწარმო) ჩამოყალიბება -განვითარების გზით. 

   ჩემი ოჯახის ადვოკატი /2013-2014/ 
   დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
   პროექტის მიზანი: მაღალმთიან აჭარის მოსახლეობის უფასო იურიდიული დახმარება
   პროექტის აღწერა: – პროექტის ფარგლებში, მაღალმთიან აჭარაში გაძლიერდა უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრი. მაღალმთიანი აჭარაში, კერძოდ ქედაში, შუახევსა და ხულოში, მოსახლეობას გაეწია უფასო იურიდიული კონსულტაცია ყველა კატეგორიის საქმეზე; განხორციელდა უფასო საადვოკატო მომსახურება ამავე რეგიონიში მცხოვრები მოწყვლადი ფენისა და დაუცველი ოჯახებისთვის. მოეწყო გასვლითი კონსულტაციები აჭარის რეგიონის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში. ამასთანავე, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საჯარო და კერძო სექტორში უკანონოდ გათავისუფლებული პირთა ინტერესების დაცვა.

   მომსახურების სერვისის მომხმარებელთა სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანია /2012-2014/ 
   დონორი: ევროკავშირი
   პროექტის მიზანი: მომსახურების სერვისის მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა. 
   პროექტის აღწერა: პროექტის განხორციელდა აჭარის რეგიონში, კერძოდ ბათუმში, ქობულეთში, ხელვაჩაურში, შუახევში, ქედასა და ხულოში. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა აჭარაში მომსახურების სერვისის მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა და მომსახურების სერვისის სფეროში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. 

   ჩემი უბნის ადვოკატი /2011-2013/
   დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 
   პროექტის მიზანი: მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება და მათი უფლებების დაცვა. 
   პროექტის აღწერა: პროექტი განხროციელდა აჭარის რეგიონის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში კერძოდ ქედაში, შუახევისა და ხულოში. პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის დაუცველ ჯგუფებს აუმაღლდათ სამართლებრივი ცნობიერება და განხორციელდა მათი უფლებების დაცვა სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე; ამასთანავე, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში საავტომობილო მაგისტრალის (ჩოლოქი-სარფი) სამშენებლო რადიუსში მცხოვრები მოსახლეობას გაეწია უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სამართლებრივი დაცვა (ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლო ინსტანციებში). 

   დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაცია აჭარის რეგიონში /2011/
   დონორი: ფონდი ,,ღია საზოგადოება - საქართველო’’. 
   პროექტის მიზანი: მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება დემოკრატიულ ღირებულებებთან დაკავშირებით.
   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში განხორციელდა აქტივობები, რომლებმაც ხელი შეუწო აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებულობის ხარისხის ამაღლებას ქართული სახელმწიფოებრიობის ისტორიის, კულტურისა და დემოკრატიული ღირებულებების ურთიერთმიმართების შესახებ.
 • ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი  
 • ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი  
  • დაარსების წელი / 2002
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / ნინო ევგენიძე
  • მისამართი / თბილისი, ზ.ფალიაშვილის ქუჩა 85, პირველი შენობა, მეოთხე სართული
  • ტელეფონი / 2 207 305
  • ვებგვერდის მისამართი / www.eprc.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო 
   რეგიონული განვითარება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სოფლის მეურნეობა, მცირე და საშუალო ბიზნესი 

  • ექსპერტები

  • პუბლიკაციები
   • საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივა / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2014  
   • მეწარმეობის შეფასება საქართველოში / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2014  
   • ეკონომიკური სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2014  
   • ევროკავშირის შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ და საქართველო / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2014   
   • სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანლიზი / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2014   
   • სოფლის მეურნეობის სტრატეგია: საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2014     
   • სოფლის მეურნეობა: გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2013
   • საჭიროა თუ არა საპენსიო რეფორმა? / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2013 
   • მიწის ბაზრის არსებული მდგომარეობა - ანალიზი და რეკომენდაციები / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2013   
   • საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება: საფრთხეები და გამოწვევები (ENG) / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2012 
   • დასაქმება და უმუშევრობის ტენდენციები საქართველოში / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2011
   • ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010 - პოლიტიკურ პარტიათა ეკონომიკური ხედვები / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2010 
   • საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკის მონიტორინგი სიღარიბის დაძლევის კონტექსტში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2008 
   • სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2007 
   • მცირე და საშუალო საწარმოებზე ადმინისტრაციული ბარიერების კვლევა: მეორე ეტაპი / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2005
   • მცირე და საშუალო საწარმოებზე ადმინისტრაციული ბარიერების კვლევა: პირველი ეტაპი / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი / 2004

  • პროექტები
   სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის შემუშავების ინოვაციური მიდგომები / 2014 /
   დონორი: USAID/GPAC (საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში)
   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია შეაფასოს ქვეყანის სოფლის მეურნეობაში არსებული  მდგომარეობა
   პროექტის აღწერა: ამ პროექტის ფარგლებში, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტები გეგმავენ შეაფასონ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის საჭიროება სახელმწიფოს მხრიდან და ამავე დროს მოახდინონ სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა მხარდაჭერის პროგრამებში ჩართულობის შეფასება. განისაზღვრება კონკრეტული პრობლემები, განსაკუთრებით დაკავშირებული მიწის საკუთრებასთან; დაიდება რეკომენდაციები ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც ითვლება ძირითად დაბრკოლებად სოფლის მეურნეობის განვითარების საქმეში. ჩატარდება ანალიზზე დაფუძნებული კვლევა, აგრარულ სფეროში ჩატარებული პროგრამების, მათი უპირატესობების და უარყოფითი მხარეების შესაფასებლად; ასევე მოხდება წარუმატებლობის მიზეზების (მოხდა თუ არა შეცდომა დაგეგმვის თუ განხორციელების პროცესში), ფინანსური და ეკონომიკური დასაბუთებების დადგენა.

   სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი / 2013 /
   დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო
   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია აწარმოოს იმ მოქმედებათა მონიტორინგი, რომელიც დაგეგმილია სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობისთვის, მისი ეფექტური განხორციელებისთვის.

   თბილისის ბიუჯეტის მონიტორინგი და შეფასება / 2011-2012 /
   დონორი: „ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო"
   პროექტის მიზანი: მიზნად ისახავდა თბილისის ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის სისტემური კვლევისა და ცვლილებების ლობირებას – პროგრამების „ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე" და სოციალური ხარჯების კუთხით.
   პროექტის აღწერა: ამ მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მოახდინა 2011 წლის ბიუჯეტის, 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და თავად ბიუჯეტის კვლევა. მოახდინა ბიუჯეტების სოციალური ხარჯებისა და ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის დანახარჯების ანალიზი. ამასთან, ჩაატარა პირისპირ ინტერვიუები მერიის თანამშრომლებთან  და პროგრამაში მონაწილეებთან. გამჭვირვალე ბიუჯეტი გაზრდის საზოგადოების გათვიცნობიერებულობას ქალაქის შემოსავლების ხარჯვის საკითხში.  

   მდგრადი ეკონომიკური ზრდის გამოწვევები და საფრთხეები / 2011-2012 /
   დონორი: USAID / GPAC „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში)
   პროექტის მიზანი: პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან, ეკონომიკური გამოწვევებისა და საფრთხეების გამოვლენისა და განხილვისთვისთვის. 
   პროექტის აღწერა: უშიშროების საბჭოს განხილვისთვის წარედგინა როგორც დასკვნები, ასევე რეკომენდაციები. კვლევის მიზანი იყო იმ ძირითადი სფეროების განსაზღვრა, რომელშიც მომავალ წლებში აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს სტაბილური პროგრესი ეკონომიკური განვითარების კუთხით.

   სოფლის დახმარების პროგრამაში საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა / 2010-2011/
   დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი / USAID
   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია შეაფასოს სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებადობა და ეფექტურობა, განხორციელების პროცესში მოქალაქეების ჩართვის გზით. 
   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში გამოიკითხა საქართველოს 5 რეგიონის და 50 სოფლის მოსახლეობა.

   რეგიონალური მედია ქსელი - ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის / 2010 /
   დონორი: EU / ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი (UGPN)
   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია გაზარდოს მედიის მიერ საბიუჯეტო საკითხების გაშუქების ინტენსივობა, რაც, შესაბამისად, ზრდის მოქალაქეების ინფორმირების დონეს ქვეყანაში საბიუჯეტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. 
   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში შეიქმნა რეგიონალური მედია ქსელი, რამაც უზრუნველყოფო პროექტის გრძელვადიანი მდგრადობა და მონიტორინგის შემდგომი პროექტების განხორციელება რეგიონებში.

   საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკის მონიტორინგი სიღარიბის დაძლევის კონტექსტში / 2008 /
   დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF) / USAID
   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა შეისწავლა საქართველოში სავაჭრო ბალანსის ათთვიანი დინამიკა (2007-2008წ), მისი გავლენა არსებულ ეკონომიკურ პროცესებზე, განსაკუთრებით სიღარიბის დაძლევის კონტექსტში.

   საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოებზე ადმინისტრაციული ბარიერების მონიტორინგი / 2004-2005/
   დონორი: USAID / საქართველოში მეწარმეობის ზრდის ინიციატივა (GEGI)
   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანი იყო  შეეფასებინა მცირე და საშუალო ბიზნესზე ადმნისტრაციული წნეხის მოცულობა და ცვლილებები მარეგულირებელ კანონმდებლობაში 2004 წელთან შედარებით. 
   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში შეიქმნა რამდენიმე ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ბიზნესებზე დაწესებული წნეხის პერიოდული მონიტორინგისა და შეფასებისთვის.

   CGE მოდელი საქართველოს ეკონომიკისთვის / 2004-2005 /
   დონორი: მსოფლიო ბანკი/EERC
   პროექტის მიზანი: პროექტი ითვალისწინებს საქართველოსთვის ეკონომიკის პროგნოზირების მოდელის (CGE) შექმნას. 
   პროექტის აღწერა: CGE მოდელი იძლევა საშუალებას, რომ როგორც საქართველოს აქტიურ პარტნიორ ქვეყნებში მომხდარი მოვლენის, ისე საქართველოს რომელიმე დარგში მომხდარი ძვრის, ან - ხელისუფლების მიერ გადადგმული ან გადასადგმელი ნაბიჯების შედეგების პროგნოზირება მოხდეს. ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგების პროგნოზირება, რაც სახელმწიფოს ოპტიმალური ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების საშუალებას აძლევს.
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი TCPA – (ეფექტური მმართველობა) 
  • დაარსების წელი / 2011
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / დავით ლელაშვილი
  • მისამართი / 240, დავით აღმაშენებელის ხეივანი
  • ტელეფონი / (995 32) 2 20 09 01
  • ვებგვერდის მისამართი / www.furcg.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო
   ინოვაცია და კონკურენტუნარიანობა (ტექნოლოგიები, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა); სოფლის მეურნეობა და განვითარება; შრომა, დასაქმება და პროფესიული განათლება; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ინოვაცია; ტურიზმი.

  • ექსპერტები
   დავით ლელაშვილი
   რევაზ ბერიძე
   დავით გვენეტაძე
   ერეკლე ნათაძე
   დავით ბედოშვილი

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 
  • დაარსების წელი / 2011
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / ერიკ ლივნი
  • მისამართი / თბილისი, ზანდუკელის ქუჩა #16
  • ტელეფონი / (995 32) 2 507 177
  • ვებგვერდის მისამართი / http://www.iset.ge/
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო

   რეგიონული განვითარება; ინოვაცია და კონკურენტუნარიანობა; სოფლის მეურნეობა და განვითარება; ენერგოპოლიტიკა; შრომა, დასაქმება და პროფესიული განათლება. 

   წევრობა

   • ეკონომიკური პოლიტიკის ფორუმი;
   • განათლების მხარდაჭერისა და განვითარების საბჭო;

  • ექსპერტები

   • ლაშა ლაბაძე
   • მაია გრიგოლია
   • მაკა ჭითანავა
   • ნინო დოღონაძე
   • ნიკოლოზ ფხაკაძე
   • ლევან პავლენიშვილი
   • საბა დევდარიანი
   • ერიკ ლივნი
   • იაროსლავა ბაბიჩი
   • ადამ პელილო
   • ნორბერტო პიგნიატი

  • პუბლიკაციები
  • პროექტები

   სივრცული დაგეგმარების და კონსტრუქციის საპროექტო კოდის საცდელი RIA / 2014
   დონორი - EPI/USAID
   პროექტის აღწერა - USAID ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის (EPI) მხარდაჭერით საქართველო იწყებს რეგულირების ეფექტის შეფასებას (RIA), რომელიც მნიშვნელოვანი იარაღია მარეგულირებელი ხარჯების შესამცირებლად და მოგების გასაუმჯობესებლად პოლიტიკის სხვადასხვა პარამეტრების შედეგების შედარების და შეფასების საშუალებით. დღეისათვის RIA  მიღებულ იქნა მსოფლიოს 60-მდე ქვეყანაში და იგი გამოიყენება პოლიტიკური საკითხების ფართო სპექტრში. RIA-ს გამოყენება რეკომენდებულია OECD-ის, ევკორავშირის, მსოფლიო ბანკის, WTO-სა და  სხვა საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების მიერ.   

   საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა რეგისტრირებული უმუშევრების მოსამზადებელ პროგრამებთან შესაბამისობის გასაუმჯობესებლად / 2014 
   დონორი - მსოფლიო ბანკი
   პროექტის აღწერა - საქართველო ამჟამად იმყოფება პროფესიონალური განათლების და მოსამზადებელი ინსტიტუტების რეფორმირებისა და საზოგადოებრივი დასაქმების სამსახურის განახლების  პროცესში. ეს ზომები შეამცირებს კვალიფიკაციის შეუსაბამობას საქართველოს შრომის ბაზარზე და გამოიწვევს უმუშევრობის მოკლევადიან პერიოდს რის შემდეგაც მუშახელი უკეთეს სამუშაოზე დასაქმდება. 
   ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კონსულტაციის მიზანია: ა) დაადგინოს შესაბამისი სასწავლო პროგრამები, რომლებიც მიმართულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების მიმართ, და ბ) შეიმუშაოს ამ პროგრამებთან უმუშევრების შესაბამისობის ალგორითმი, მათი კვალიფიკაციის, სამუშაო გამოცდილების და მოტივაციის გათვალისწინებით. პროექტის პირველი ნაწილი დასრულდა და შედეგები გაიგზავნა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში 15 მაისს.        
    
   კორპორატიული აგრობიზნების საქმიანობა - გავლენა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობასა და სოფლის განვითარებაზე / 2014 
   დონორი - Deloitte/USAID
   პროექტის აღწერა - პროექტის მიზანია, განავითაროს მთელი რიგი იმ შემთხვევების კვლევა, რომელიც ახსნის კომერციული საწარმოების როლს როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური ინვესტიციების და უცხოური ექსპერტიზის ჩართვის საქმეში - სოფლის მეურნეობის სექტორში პროდუქტიულობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით. ანალიზი ასევე ფოკუსირდება ისეთი საწარმოების თანმხლებ ძალებზე, რომლებიც ინვესტიციას ჩადებს საზოგადოების განვითარებაში, სამუშაო ადგილების შექმნაში, მცირე მეწარმეების ინტეგრირებაში, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანაში, კვალიფიკაციის ამაღლებაში და ხალხის სამუშაოსთან დაკავშირებული დამოკიდებულებების შეცვლაში.   

   თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის მეურნეობის კეთილდღეობისთვის (ENPARD) / 2014-2017
   დონორი - CARE International 
   პროექტის აღწერა - ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა თანამშრომლობს CARE International-თან კავკასიისა და რეგიონალური განვითარების ასოციაციაში პროექტზე - ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD).  ENPARD პროექტის თანახმად ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა შეასრულებს საოფისე და საველე კვლევას საქართველოში სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების შესახებ ანალიზის და პროგრამირების ინფორმირებისთვის. იგი ასევე აამუშავებს შეგროვების, ანალიზის, წვრილი ფერმერებისთვის საბაზრო ფასის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების სისტემას. საველე კვლევა საშუალებას იძლევა, შეაფასოს ეკონომიკური ქცევა და ორგანიზაცია სოფლის მეურნეობის ეკონომიკაში და გვაჩვენებს, დროთა განმავლობაში თუ როგორ იცვლება იგი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებასთან ერთად (მაგ., ფერმერთა მარკეტინგული ასოციაციები). საწყისი კვლევა ახლა განვითარების პროცესშია და საველე კვლევის დამხმარე პოზიციები შევსებულია. სანამ თბილისში მიმდინარეობს საოფისე კვლევა და ანალიზი, საველე კვლევა შესრულდება შემდეგ რაიონებში: გურია - ჩოხატაური, ლანხუთი და ოზურგეთი; სამეგრელო-ზემო სვანეთი - აბაშა, ხობი, სენაკი; და რაჭა-ლეჩხუმი - ცაგერი და ქვემო სვანეთი. 
                
   არაფორმალურობა საქართველოს შრომის ბაზარზე / 2011-2014 
   დონორი -  ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Foundation)
   პროექტის აღწერა - მოცემული კვლევითი პროექტის მიზანია, ანალიზი გაუკეთოს კავშირებს არაფორმალური და ფორმალური შრომის ბაზარს შორის საქართველოში, მისცეს შესაძლებლობა, რომ შეაფასოს ცვლილებების გავლენა შრომის კანონმდებლობაში, რომელიც შეიძლება ლობირებულ იქნას ევროკავშირის მიერ როგორც ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) საქართველოსთან მოლაპარაკებების ნაწილი. ამჟამად საქართველოს აქვს ძალიან ლიბერალური შრომის კოდექსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფორმალური სამუშაო იძლევა მცირე, დამატებითი სამუშაოთი უზრუნველყოფის ან სარგებლის შესაძლებლობას. კვლევა დააკვირდება ცვლილებებს ფორმალური/არაფორმალური ხელფასების სხვაობაში და სამუშაო ბაზრის მდგომარეობებს შორის მობილობაში. პროექტი მოაგროვებს საქართვველოში არაოფიციალური სამუშაოს მონაცამებს და გააანალიზებს, თუ როგორ გავლენას იქონიებს  სოციალური უსაფრთხოების სისტემის  და რისკის დამოკიდებულების აღქმა მუშათა თვითდასაქმებაზე და არაფორმალური დასაქმების შემთხვევებზე. პროექტი აგრეთვე განავითარებს რეკომენდაციებს შრომის ბაზრის რეგულირებასთან, იურიდიულ და საგადასახადო გარემოსთან დაკავშირებით, რომელიც შეამცირებს არაფორმალობის მასშტაბებს საქართველოს შრომის ბაზარზე.                        
    
   ფინანსური სტაბილურობის მაჩვენებლები საინვესტიციო კლიმატის შეფასებისთვის / 2013-2014
   დონორი - ADB
   პროექტის აღწერა - პროექტ FSI-ში ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდა და ADB-ს შორის წარმატებული თანამშრომლობის პირველი რაუნდის შემდეგ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა დაჯილდოვდა მეორე პროექტით საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან და ეროვნულ ბანკთან  ერთად, ერთობლივი კვლევის ჩასატრებლად. პროექტი შექმნის უძრავი ქონების ფასების მაჩვენებლებს და შემდგომ გააანალიზებს საქართველოს საბანკო სექტორში მაღალი საპროცენტო განაკვეთების გავრცელებას. კერძოდ, შეამოწმებს საბანკო სექტორის კონკურენტუნარიანობის საკითხებს; საქართველოს ბანკების საექსპლუატაციო/მიმდინარე ხარჯებს და მოგების რაოდეობას; რეგულაციურ გარემოს, დოლარიზაციას და რესურსების მოზიდვის ღირებულებას ადგილობრივ ვალუტაში, მიკროეკონომიკურ გარემოსთან დაკავშირებულ რისკებს, აქტივების ხარისხს, სექტორულ გაფართოებას; ბანკების საკუთრებას და მმართველობის სტრუქტურას, და სხვა.             
     
   ინკლუზიური ზრდის საჯარო დისკუსიის პლატფორმა / 2013-2014
   დონორი -  შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში 
   პროექტის აღწერა - პროექტის მთავარი მიზანია, შექმნას ნეიტრალური პლატფორმა საქართველოს მთავრობის პოლიტიკაზე, დონორის პროგრამებზე და სამოქალაქო საზოგადოებრის ორიენტირებულ ინიციატივებზე რეგულარული დისკუსიისთვის, ინკლუზიური ზრდის ხელშესაწყობად. ჩვენ ჩავრთავთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს მრგვალ მაგიდასთან შეხვედრების და ლექციების დროს, რომელსაც მოყვება უბანზე ვიზიტი, დამატებითი კვლევა და ანალიზი. და ბოლოს, დისკუსიის პლატფორმის მიზანია გამოცდილებიდან მიღებული ცოდნის გაზიარება და ახალი იდეების განვითარება.         


 • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)  
 • კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
  • დაარსების წელი / 2009
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / თემურ თორდინავა
  • მისამართი / თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქ. # 43
  • ტელეფონი / (995 32) 2 72 90 21
  • ფაქსი / 34646346
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ciesr.org
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო
   ტერიტორიული განვითარება

   წევრობა
   აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა.

  • ექსპერტები
   თემურ თორდინავა

  • პუბლიკაციები
   • „დეცენტრალიზაციის რეფორმა – ახალი გამოწვევა საქართველოსათვის" / თემურ თორდინავა / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი
   • „ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საქმიანობა" (საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში) / თემურ თორდინავა / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
   • „სერვისების მიწოდების პრაქტიკა ადგილობრივ დონეზე" (საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში) / თემურ თორდინავა / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
   • „სამეგრელო – ზემო სვანეთის, რაჭა–ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის, გურიის და ქვემო ქართლის რეგიონული სამოქმედო გეგმის შემუშავება 2014–2016 წლებისთვის" / თემურ თორდინავა / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
   • „სერვისების მიწოდების პრაქტიკა ადგილობრივ დონეზე" (საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში) / თემურ თორდინავა / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
   • „ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივი და არაეფექტური ხარჯვა" ( საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში) / თემურ თორდინავა / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
   • სოფლად  აგრარული რეფორმის  პოლიტიკის დოკუმენტი / ოთარ კიკვაძე / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
   • „თვითმმართველ ერთეულში დასუფთავების სერვისის გაუმჯობესება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე" (საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში) / ოთარ კიკვაძე / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
   • ადგილობრივი ფინანსები და ქონება (საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში) / ოთარ კიკვაძე / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
   • ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმება; ანალიზი, რეკომენდაციები, აღმოსავლეთ პარტნიორობა და სოციალურ–ეკონომიკური პოლიტიკის ელემენტები საქართველოში / ნათია დაღელიშვილი /კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი
   • The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) with EU, EU Integration Issues - Visegrad Countries and the South Caucasus / ნათია დაღელიშვილი /კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი
   • ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) - რეალობა თუ "პარტნიორობა ქაღალდზე?” / ნათია დაღელიშვილი / კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 

  • პროექტები
   1. ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგის სახელმძღვანელო რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიისათვის 
   დონორი – ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი.
   პროექტის მიზანი – ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობების მონიტორინგის სახელმძღვანელოს შექმნა და ამით ადგილობრივი მონიტორინგის ქმედითი სისტემის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა.
   პროექტის აღწერა – პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგის სახელმძღვანელო, რითაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია შეძლებს მეტად კვალიფიციურად ჩაატარონ ადგილობრივი თვითმმართველობების მონიტორინგი. 

   2.ადგილობრივი/რეგიონული ეკონომიკური განვითარების ქსელები, როგორც კონკურენტუნარიანობის ზრდის გადამწყვეტი ფაქტორი შავი ზღვის აუზის რეგიონში.
   დონორი – შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (Black Sea CBC).
   პარტნიორი – სომხეთის მცირე და საშუალო მეწარმოების განვითარების ეროვნული ცენტრი.
   პროექტის მიზანი – პროექტის მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონალური ეკონომიკური კავშირებისა და ქსელების განვითარება სოციალური, ინფორმაციული, სავაჭრო და სხვა ინტერესების დაკავშირების გზით.
   პროექტის აღწერა – 1. პროექტის პარტნიორები ითვისებენ უნარებს LRED კავშირების განვითარების ხელშეწყობისათვის; 2. ადგილობრივი ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება LRED კავშირების განვითარების ხელშეწყობისათვის; 3. შედეგების კონსოლიდირება, ქსელის დაარსება; 4. ტრანსსასაზღვრო ინიციატივების ქოუჩინგი; 5. პროექტის შესახებ საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა.

   3.ვირტუალური სავაჭრო ბაზრობები და სავაჭრო კავშირები
   დონორი – შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (BlackSea CBC)
   პარტნიორი – საბერძნეთი -‘German Hellenic Chamber of Industry and Commerce’ ‘Exhibition Research Institute’; ბულგარეთი -‘Chamber of Commerce and Industry Targovishte’; საქართველო - ‘Caucasian Institute for Economic and Social Research’; მოლდოვა - ‘Moldavian Chamber of IndustryandCommerce’; თურქეთი - ‘SakaryaChamber of Industry and Commerce’ from Turkey.
   პროექტის მიზანი – პროექტი მიზნად ისახავს შავი ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებში სავაჭრო კავშირების განვითარების ხელშეწყობას ვირტუალური სავაჭრო პლატფორმების ორგანიზების გზით.
   პროექტის აღწერა – პროექტის პირველ ეტაპზე განხორციელდა საშუალო და მცირე საწარმოთა საჭიროებათა ანალიზი პირისპირი ინტერვიურების მეთოდის გამოყენებით. ინტერვიურების პროცესში მონაწილეობა ასევე მიიიღო იმ კვლევითმა და ანალიტიკურმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც დაკავებულნი არიან საშუალო და მცირემეწარმოების განვითარების ხელშეწყობით საქართველოში. პროექტის შემდეგ ეტაპზე დაგეგმილია გამოვლენილი საჭიროებების მიხედვით ვირტუალური სავაჭრო გამოფენისათვის საჭირო მაღალტექნოლოგიური, მრავალენოვანი ინტერფეისის მქონე ვებგვერდის შექმნა, სადაც საშუალო და მცირე მეწარმეებს საშუალება ექნებათ მოახდინონ თავიანთი პროდუქციის გამოფენა და მოძებნონ სავაჭრო პარტნიორები შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში. 

   4.შიდა ქართლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება
   დონორი – GIZ
   პროექტის მიზანი – პროექტის მიზანია შიდა ქართლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება.

   5.ადგილობრივი მოქმედი მხარეები ერთიანდებიან ეკონომიკური განვითრებისა და მმართველობისათვის სამხრეთ კავკასიაში - JOIN
   დონორი – CARE
   პარტნიორი – საქართველოში – ,,სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CiDA)" და სომხეთში – ,,აგრობიზნესისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი (CARD)".
   პროექტის მიზანი – პროექტის მიზანია ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმების შემუშავება.
   პროექტის აღწერა – ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის 6 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბაზრის გეგმების შემუშავების პროცესს უწევს ფასილიტაციას. ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ შემუშვებული მეთოდოლოგიის, სამოქმედო გეგმისა და ტრეინინგ–კურსის საშუალებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი თვითმმართევლობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ფერმერების და მედიის 60-მდე წარმომადგენელი გაიუმჯობესებს ადგილობრივი ეკონომიკის თანამონაწილეობითი დაგეგმვისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს.
 • კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC) 
  • დაარსების წელი / 2013
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / კობა თურმანიძე
  • მისამართი / თბილისი, კავსაძის ქ. #3, მე–2 სართული
  • ტელეფონი / (995 32) 2 50 52 90
  • ვებგვერდის მისამართი / www.crrc.ge; www.crrccenters.org
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო
    ადგილობრივი თვითმმართველობა; ტერიტორიული განვითარება (სოციალური საკითხები, დევნილები და ლტოლვილები, მიგრაცია, ინტერკულტურული დიალოგი); შრომა, დასაქმება და პროფესიული განათლება; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ინოვაცია.

   წევრობა
   ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ქსელი (Eurasia Partnership Fundation Nework); ევრაზიის ფონდის ქსელი (Eurasia Fundation Network).

  • ექსპერტები

  • პუბლიკაციები

  • პროექტები
   კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში
   დონორი –  National Democratic Institute
   პროექტის მიზანი – საქართველოში ამომრჩეველთა დამოკიდებულების შესწავლა საარჩევნო პროცესის მიმართ და  მიმდინარე პოლიტიკური მიმართულებების ანალიზი.

   განვითარების გზაზე: მიგრაციის ეკონომიკური და სოციალური გავლენის გაზომვა და ოპტიმიზაცია 
   დონორი –  გლობალური განვითარების ქსელი - GDN
   პროექტის მიზანი – მიგრაციის გავლენის შესწავლა შინამეურნეობების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის მიხედვით; პროექტი ასევე ისახავს მიზნად შეადაროს ის შინამეურნეობები, რომელთა წევრიც ამჟამად არის მიგრანტი ან დაბრუნდა მიგრაციიდან ისეთ შინამეურნეობებთან, რომელთაც არ ჰყავთ მიგრანტი.

   კვლევა მიგრაციის საკითხებში მოსახლეობის გათვითცნობიერებულობის შესახე
   დონორი –  დანიის ლტოლვილთა საბჭო (DRC)
   პროექტის მიზანი – მოსახლეობის შეხედულებების კვლევა მიგრანტებისა და მიგრაციის მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ საქართველოში.

   კვლევა საქართველოში დევნილთა შესახებ
   დონორი –  Conciliation Resources
   პროექტის მიზანი – კვლევის მიზანია საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესწავლა. პროექტი გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას და შედეგებს, როგორც პოლიტიკური დისკუსიის დონეზე, ასევე ზოგადად საქართველოში დევნილთა ვითარების და მომავალი პერსპექტივების ანალიზის კუთხით. კვლევა ფოკუსირდება დევნილთა შეხედულებებზე შემდეგი საკითხების მიმართ: სახლში დაბრუნება, კონფლიქტის გადაჭრა და სამართლიანობა.

   კონფლიქტის ეფექტურად პრევენციის და ტრანფორმაციის პირობები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ
   დონორი –  უსაფრთხო მსოფლიო (SaferWorld)
   პროექტის მიზანი – ინფორმაციის მეტი ხელმისაწვდომობისა და ფართო დებატების უზრუნველყოფა სამოქალაქო საზოგადოებისა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ხალხისთვის.

   გამოკითხვა დევნილთა დასახლებების და მიმდებარე ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ
   დონორი –  CARE International
   პროექტის მიზანი – წინასწარი შეფასების წარმოება პროექტისთვის დევნილთა სტაბილიზაცია და ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში (SIIMS). სიღრმისეული ინფორმაციის შეგროვება დევნილთა დასახლებებში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ სოფლის მეურნეობის, ბიზნესის განვითარების, ქალთათვის შესაძლებლობების, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ბუნებისა და სასკოლო განათლების კუთხით.

   მცირე ბიზნესის კვლევა კრედიტის ხელმისაწვდომობის შესახებ
   დონორი –  თანამშრომლობა ეკონომიკური განათლებისა და კვლევისთვის - PEER
   პროექტის მიზანი – ინფორმაციის მოძიება საქართველოში მცირე კერძო ბიზნესისთვის კრედიტის ხელმისაწვდომობის შესახებ.

   მონაცემთა ელექტრონული გადაცემის პლატფორმის შემუშავება ადგილობრივი არჩევნებისთვის საქართველოში
   დონორი –  OCGF
   პარტნიორი – ISFED, GYLA, TI და NDI
   პროექტის მიზანი – შეიქმნას ერთობლივი პლატფორმა ISFED, GYLA, TI და NDI-სთან თანამშრომლობით რათა მოხდეს არჩევნების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა და წარმოდგენა.

   კვლევა შრომის და დასაქმების შესახებ  
   დონორი –  Volkswagen Foundation/Institute for the Study of Labor (IZA)
   პროექტის მიზანი – მონაცემების შეგროვება შრომისა და დასაქმების შესახებ საქართველოში.

   კავშირი საჯარო პოლიტიკას, მიგრაციასა და განვითარებას შორის
   დონორი –  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
   პროექტის მიზანი – კავშირის შესწავლა საერთაშორისო მიგრაციასა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის ემიგრანტების გამგზავნ ქვეყნებში. პროექტი ხორციელდება 10 ქვეყანაში.
 • კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 
  • დაარსების წელი / 2003
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / გიორგი ძნელაძე
  • მისამართი / თბილისი, კედიას ქ. 7, 0154
  • ტელეფონი / 235 66 09
  • ვებგვერდის მისამართი / www.disability.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • წევრობა
   აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა, World Disability Union, European Disability Forum, European Network for Independent Living 

  • პუბლიკაციები
   კონცეფცია შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის შესახებ / 
   კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის / 2008 
   შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის 2010-2012 სამთავრობო სამოქმედო გეგმა / 
   კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის / 2009 
   შშმ პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 სამთავრობო სამოქმედო გეგმა /
   კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის / 2014

  • პროექტები

   თანაბარი შესაძლობების განვითარების ხელშეწყობა შშმ პირებისათვის / 2006-2011 /

   დონორი: USAID

   პარტნიორი: ფედერაცია "გადავარჩინოთ ბავშვები”

   პროექტის მიზანი: თანაბარი შესაძლებლობებისა და პირობების ხელშეწყობა ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში შშმ პირთა ჩართულობისათვის

   პროექტის აღწერა: მთავრობას, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება შშმ პირების შესახებ თანმიმდევრული პოლიტიკის შემუშავების მიზნით; ინკლუზიური განათლების განვითარება და ხელშეწყობა.


   საქართველოს ეტლების წარმოების ქსელი / 2009-2014 /

   დონორი: World Learning / USAID

   პარტნიორი: World Institute on Disability, Whirlwind Wheelchair International

   პროექტის მიზანი: ეტლით მოსარგებლეთა გააქტიურება, ადაპტირებული გარემოს ხელშეწყობა და საქართველოში ადგილობრივი ეტლების წარმოების განვითარება

   პროექტის აღწერა: სემინარების, ტრენინგებისა და ფილმის ჩვენებების მოწყობა ეტლით მოსარგებლეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის, ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებისათვის, მასწავლებლებისათვის, ჟურნალისტებისათვის, იურისტებისათვის და ა.შ. ადაპტირებული გარემოს მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე; 5-დღიანი დამოუკიდებელი ცხოვრების ბანაკების ჩატარება ეტლით მოსარგებლეეთა გააქტიურებისათვის; ადაპტირებული გარემოს ადვოკატირება; საქართველოში ეტლების წარმოების აწყობა და რეგიონებში ეტლის მიწოდება/შეკეთება სერვისის დანერგვა ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით.


   შეზღუდული შესაძლებლობის ადვოკატირების პროექტი / 2012-2014 /

   დონორი: USAID Georgia

   პროექტის მიზანი: შშმ პირთა ორგანიზაციების გაძლიერება თბილისში, გურიაში, სამეგრელოში, იმერეთსა და აჭარაში, რათა შშმ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებს მიეცეთ თავიანთ თემებში მიმდინარე განვითარების პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობა.

   პროექტის აღწერა: შშმ პირთა ორგანიზაციების გაძლიერება თბილისში, იმერეთში, გურიაში, სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში; დასავლეთ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ადვოკატირების გაძლიერება ახალგაზრდა შშმ ლიდერების გამოვლენისა და ტრენინგების გზით; სამთავრობო დონეზე გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში შშმ პირთა ორგანიზაციების ჩართულობის გაზრდა, სახელმწიფო სტრუქტურებსა და განვითარების პროგრამებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესების გზით.

 • კოალიცია შინმოვლა საქართველოში  
  • დაარსების წელი / 2006
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / უჩა ვახანია
  • მისამართი / თბილისი, ნუცუბიძის ქ. #187-ა
  • ტელეფონი / (995 32) 2 31 62 02
  • ვებგვერდის მისამართი / www.homecare.ge
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო
   სოციალური საკითხები 

   წევრობა 
   საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა; ევროპის შინმოვლა; ინტერდიაკი.

  • ექსპერტები
   იოსებ აბესაძე
   რემა ღვამიჭავა 
   პაბლო ფერნანდესი
   შუქია ჭინჭარაული
   უჩა ვახანია
   თამარ კურტანიძე

  • პროექტები
   საქართველოში შინმოვლის დანერგვის მომზადება /2010
   დონორი: პური მსოფლიოსთვის 
   პარტნიორი: ფონდი თაობა ადამიანი და ბუნება; ონკოპრევენციის ცენტრი; ასოციაცია გენეზისი.
   პროექტის მიზანი: შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება შინმოვლის დანერგვის გზით. 
   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შინმოვლის მომსახურების პილოტირება. გარდა ამისა, ამავე პროცესის ადვოკატირება და ლობირება.

   სისტემური ცვლილებები საქართველოში შინმოვლის დაგეგმისთვის /2011-2012/
   დონორი: პური მსოფლიოსთვის
   პარტნიორი: ფონდი თაობა ადამიანი და ბუნება; ონკოპრევენციის ცენტრი; ასოციაცია გენეზისი. 
   პროექტის მიზანი: მოვლის საჭიროების მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ხარისხიანი შინმოვლის დანერგვის გზით.
   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში შემუშავდა შინმოვლის მოდელი, შინმოვლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება შინმოვლის ირგვლივ.

   საქართველოში მობილური შინმოვლის ლობირება 
   დონორი: პური მსოფლიოსთვის
   პარტნიორი: ფონდი თაობა ადამიანი და ბუნება;ონკოპრევენციის ცენტრი; ასოციაცია გენეზისი. 
   პროექტის მიზანი: ხარისხიანი. უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი შინმოვლის დანერგვა საქართველოში.
   პროექტის აღწერა: შინმოვლის დანერგვა სახელმწიფო დონეზე, ორგანიზაციული გაძლიერება.
 • მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი- საქართველო 
  • დაარსების წელი / 2010
  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი / ალექსანდრე თვალჭრელიძე
  • მისამართი / თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 55, მე-6 სართული
  • ტელეფონი / (995) 577 55 69 03
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ifsdeurope.com
  • ელ-ფოსტა / [email protected]

  • საქმიანობის სფერო
   რეგიონული განვითარება; ინოვაცია და კონკურენტუნარიანობა; ენერგოპოლიტიკა; შრომა დასაქმება და პროფესიული განათლება; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ინოვაცია.  
    
  •  
   ექსპერტები
  •  
   პუბლიკაციები
   • საქართველოს მინერალური რესურსები (Mineral resources of Georgia)მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი_ საქართველო / ალექსანდრე თვალჭრელიძე/ 2010
   • Challenges of drinking water security in Europe and role of Georgia in their mitigation / მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი_ საქართველო / ა. თვალჭრელიძე/ 2011
   • Georgia between aesthetics and politics / მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი_ საქართველო/ ზ. ქარუმიძე / 2011
   • საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა/ მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი / ა. თვალჭრელი-ძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ. გეგია/ 2011
   • საქართველოს მინერალური წყალი ევროპისთვის (Georgia’s fresh mineral water for Europe) / მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი_ საქართველო/ ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე/ 2011
   • Capitalization of mineral commodities – world and Georgian experiences / მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი_ საქართველო/ ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე / 2012
   • Information technologies for sustainable development and management of Georgian mineral resources / მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი_ საქართველო / ა. თვალჭრელიძე / 2013
  •  
   პროექტები
   საქართველოს სოციო -ეკონომიკური განვითარების პროგრამა
   დონორი: თვითდაფინანსება - 75%, ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო - 25%
   პარტნიორი: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო
   პროექტის მიზანი: შეიქმნას და გამოქვეყნდეს საქართველოს სოციო-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა
   პროექტის აღწერა-  შექმნილია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა, რომელიც შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც ქვეყნის განვითარების სტრატეგია
    
   საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმი / 2010/
   დონორი: თვითდაფინანსება - 50%, ბათუმის შ. რუსთავე-ლის უნივერსი-ტეტი- 50%
   პარტნიორი: ბათუმის შ. რუსთაველის უნივერსიტეტი
   პროექტის მიზანი: მდგრადი განვითარების კონცეფციები მსოფლიოში
   პროექტის აღწერა: ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც 22 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა
    
   მდგრადი განვითარების კონცეფციის შემუშავება სამხრეთ საქართველოში
   დონორი: თვითდაფინანსება
   პროექტის მიზანი: მდგრადი განვითარების და მწვანე ენერგეტიკის ახალი მიდგომების შესწავლა
   პროექტის აღწერა: შემუშავდა მწვანე ენერგეტიკაზე დაფუძნებული დაბის კონცეფცია
   მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების მონიტორინგი, კორუფციული მექანიზმების, კორუფციულ ფაქტების გამოვლენა და მათზე რეაგირება. რეკომენდაციების შემუშავება  ბიუჯეტის  ხარჯვის მიზნობრიობისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.


 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]