ქსელები
 
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი
რეგისტრაცია გაიარა 2006 წელს და მასში გაერთიანებულია 23 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა უშუალო საქმიანობა ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება.
მისამართი: თბილისი 0171, პეკინის გამზირი 2
ტელეფონი: (+995 32) 247 87 94 +995 2331143 +995 2335523
ფაქსი: (+995 32)  221 32 11
ელ.ფოსტსა: [email protected]
ვებ-გვერდი: www.ziani.ge

ევრაზიის თანამშრომლობის ქსელი
ქსელი აერთიანებს: ახალ ევრაზიის ფონდს, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდს, აღმოსავლეთ ევროპის ფონდს, ევრაზიის ფონდს ცენტრალურ აზიაში და ევრაზიის ფონდს.
მისამართი: თბილისი, კავსაძის 3
ტელეფონი:(+995 32) 225 39 42/43, 225-27-63/78/82;
ვებ–გვერდი: www.eurasia.org
ელ-ფოსტა: [email protected]

რეგიონალური განვითარების ქსელი
რეგიონალური განვითარების ქსელი შეიქმნა 2008 წელს და მასში გაერთიანებულია 180 მონაწილე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ქსელის მიზანია რეგიონალური განვითარების ხელშეწყობა.
მისამართი: თბილისი, ნინო ჩხეიძის 28/7
ტელეფონი: (+995 32) 2 96-32-25 (+995) 555 949 321
ვებ–გვერდი: www.regnet.org.ge
 ელ-ფოსტა:  [email protected]
 
საქართველოს მწვანე ქსელი
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ექსპერტების არაფორმალური გაერთიანება, რომელიც მოწოდებულია დაიცვას გარემო, ხელი შეუწყოს მდგრად განვითარებას და გარემოს დაცვითი და სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრებას საქართველოში. ქსელში გაერთიანებულია 14 არასამთავრობო ორგანიზაცია
მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის 27/29
ტელეფონი: (+995 32)229 27 73
ვებ–გვერდი: www.greenadvocacy.net/ge/main.php?id=1267270329&ena=ge
ელ.ფოსტა: [email protected]

კავკასიის ქალთა ქსელი
ქსელი მუშაობს ქალთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე.
მისამართი: თბილისი, ასათიანის 10
ტელეფონი: (+995 32)298 86 95
ელ–ფოსტა: [email protected]

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)
იგი დაარსდა 1998 წელს და მუშაობს შემდეგი მიმართულებით: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა, გარემოსდაცვითი საკითხები. CENN–ის მუშაობის არეალი – სამხრეთ კავკასია.
მისამართი:თბილისი, ბეთლემის 27
ტელეფონი:(+995 32)275 19 03 / 275 19 04
ვებ–გვერდი: www.cenn.org
ელ–ფოსტა: [email protected]

ევროპული ქსელი – ახალგაზრდული ხაზი
ქსელი აერთიანებს აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს. ის არის ვირტუალური რესურსს სივრცე ახალგაზრდებისთვის.
მისამართი: თბილისი, წინამძღვრიშვილის 40
ტელეფონი: (+995 32)295 29 34
ვებ–გვერდი: www.youthknot.net/home.php?stat=active&lang=ru
ელ–ფოსტა [email protected]

პრო–ევროპული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი
პრო–ევროპულ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის გამოცდილების გაზიარებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა.
მისამართი: თბილისი, თავისუფლების მოედანი 1
ტელეფონი: (+995 32) 2 47 03 12
ვებ–გვერდი: www.europehousegeorgia.org
ელ-ფოსტა: [email protected]

უფლებადამცველთა სამხრეთკავკასიური ქსელი
ქსელი აერთიანებს საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანში მომუშავე 30 უფლებადამცველ ორგანიზაციას, მისი მიზანია ხელი შეუწყობს ადამიანის უფლებათა დამცველებისათვის უსაფრთხო და ხელსაყრელ სამუშაო გარემოს შექმნას და სამოქალაქო საზოგადოების როლის ამაღლებას რეგიონში.
მისამართი:თბილისი, მელიტონ ქანთარიას ქ. #11ა  (ყოფილი გაგარინის მე–2 შეს.)
ტელეფონი: (995 322)38 46 48
ფაქსი:  (995 322) 38 46 48
ვებ–გვერდი: www.caucasusnetwork.org/index.php?a=main&pid=1&lang=geo

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
ქსელი აერთიანებს 10 ორგანიზაციას და მისი მიზანია არაძალადობრივი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა
მისამართი:თბილისი, ზურაბ ჭავჭავაძის 9
ტელეფონი:(+995 32)295 06 79; 
ფაქსი: (+995 32)295 06 79; 
ელ–ფოსტა: [email protected]
ვებ–გვერდი:www.avng.ge

რეგიონული მედიის ქსელი
ქსელი აერთიანებს 30–მდე ჟურნალისტსა და აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში მოქმედ 10 რადიოსადგურს.
ტელეფონი:(+995 32) 298 99 70
ვებ–გვერდი: geo.regionalreporters.net
ელ–ფოსტა: [email protected]

საქართველოს რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელი
ქსელი დამოუკიდებელი რადიოსადგურების გაერთიანებაა, მასში გაერთიანებულია შემდეგი რადიოსადგურები: „ჰერეთი", „ძველი ქალაქი", „ჰარმონია", „ათინათი". ქსელის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების და სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების, კორუფციის აღმოფხვრის, საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობის, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების და კანონის დამკვიდრების ხელშეწყობა. არასამთავრობო სექტორის პოპულარიზაციის და განვითარების, თავისუფალი და პროფესიული მასმედიის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
მისამართი:თბილისი, ხიდის ქუჩა 1
ტელეფონი:(+995 32) 236 95 18; (995 577) 50-10-28

სამხრეთ კავკასიი გენდერული საინფორმაციო ქსელი
ქსელი აერთიანებს აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს 300 მდე ორგანიზაციას და მისი მიზანია ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა.
მისამართი: თბილისი, წინამძღვრიშვილის 40
ტელეფონი:(+995 32) 295 29 34; 2 94 26 99
ფაქსი: (+995 32) 2 94 26 99
ვებ–გვერდი: www.ginsc.net
ელ–ფოსტა: [email protected]; [email protected];

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN)
ქსელი აერთიანებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და აქტიურ მოქალაქეებს საქართველოს ყველა რეგიონიდან და ხელს უწყობს პარტნიორული ურთიერთობის გაღრმავებას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, აქტიურ მოქალაქეებს, ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, პოლიტიკურ პარტიებს, დონორ ორგანიზაციებს, ექსპერტებსა და მედიას შორის.
მისამართი: ქ. რუსთავი, ფიროსმანის ქ. 9/1 
ტელეფონი: (+995 341) 25 88 22
ფაქსი:(+995 341) 24 24 34
ვებ–გვერდი: www.cso.ge
ელ-ფოსტა: [email protected]

 
სამეგრელოს გენდერული ქსელი
ქსელი 2010 წელს ასოციაცია "მერკურის" ინიციატივით დაარსდა. ქსელში გაერთიანებულია სამეგრელოს რეგიონში მოქმედი 13 და 1 ორგანიზაცია აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან, რომელებიც მუშაობენ ქალთა პრობლემებზე სხვადასხვა სფეროებში: უფლებები,  სამოქალაქო განათლება, ჯანდაცვა, დევნილთა უფლებები.
მისამართი: ზუგდიდი რუსთაველის ქ.N 92 (მეორე სართული
ვებ-გვერდი: www.gns.org.ge
ტელეფონი: (+99 5415) 22 05 50
ელ-ფოსტა: [email protected] [email protected]
 
კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარებისთვის საქართველოში
ქსელი შეიქმნა 2012 წელს და მასში გაერთიანებულია 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია. ქსელის მიზანი არის საქართველოში მცხოვრები დევნილებისა და ლტოლვილებისთვის უფასო იურიდიული დახმარების მიწოდება.
ტელეფონი: 599-91- 24- 71
ელ-ფოსტა: [email protected]
 
დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი სინერგია
ქსელი შეიქმნა 2004 წელს და გაწევრიანებულია 17 არასამთავრობო ორგანიზაცია, ქსელი მუშაობს კონფლისქტის მშვიდობიანი გზების შემუშავებაზე, ასევე დევნილთა პოლიტიკური მონაწილეობის ხელშეწყობაზე.
მისამართი: თბილისი, გალაქტიონ ტაბიძის #20
ტელეფონი: 593 31 40 69, 593 32 03 36
ელ-ფოსტა: [email protected]
 
საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის
დაარსდა 2012 წელს და ამჟამად აერთიანებს 51 ორგანიზაციას.
საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის არის თანასწორუფლებიანობის პრინციპზე დაფუძნებული, ბავშვებისა და ახალგაზრდების საკითხებზე ორიენტირებული საქართველოში მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაერთიანება, რომლის მიზანია ქვეყანაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობის არსებული სისტემის განვითარება და მათი უფლებების დაცვის ხელშეწყობა.
მისამართი: ნუცუბიძის II მ/რ. I კვარტ. VII კორპ. ბ.4 , 0183, თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: (+995 32) 221 85 14
ელ.ფოსტსა: [email protected]
ვებ-გვერდი: www.gccy.ge


  პლატფორმები
 
აღმოსავლეთ პარტნიორობა საქართველო
აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა არის საქართველოში რეგისტრირებული ადგილობრივი და საერთაშორისო არაკომერციული იურიდიული პირების, გაერთიანება, რომლებიც მიზნად ისახავენ ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთ სამეზობლოში ინიცირებული „აღმოსავლეთ პარტნიორობის" მიზნების ხელშეწყობას და რეალიზაციას. 
ვებ–გვერდი: www.eapnationalplatform.ge
ტელეფონი: (995 593) 10 44 64
ელ-ფოსტა:[email protected]
 

 

 
 

 
 
Close
 
  • მოგწონთ თუ არა საიტი?
  • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
  • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]