ევროკავშირის პროექტი -სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას.

ჩვენი ინიციატივა მიზნად ისახავს:
 • სამოქალაქო საზოგადოების დაფინანსების წყაროების გამრავალფეროვნებას, მათ შორის სახელმწიფო ფონდებისა და კერძო სექტორის გააქტიურებით, მოხალისეობის ინსტიტუტის ხელშეწყობითა და საგადასახადო გარემოს გაუმჯობესებით;
 • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების, ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის გაზრდას, რათა მათ უკეთ დაიცვან მოქალაქეთა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები და ინტერესები;
 • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების თანამშრომლობის გაძლიერებას ხელისუფლებასთან, მედიასთან და ბიზნეს სექტორთან;
 • სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი ინიციატივების ხელშეწყობას საჯარო პოლიტიკის სფეროში, განსაკუთრებით ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებისას.
 
2020 წლის ბოლომდე ინიციატივის ფარგლებში განხორციელდება 110-ზე მეტი სხვადასხვა სახის ღონისძიება და გაიცემა 80-მდე გრანტი, რითაც ისარგებლებს სამოქალაქო საზოგადოების სულ მცირე 2500 წარმომადგენელი მთელი საქართველოს მასშტაბით.

პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), ტრენინგის და კონსულტაციის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (KEDEC) თანამშრომლობით.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს მიერ.

 
პროექტის აქტივობები
2017 წელი

 
 
მარტი
 
 • „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" პროექტის  პრეზენტაცია...
 
მაისი
 
 
ივნისი
 
 • საუნივერსიტეტო კურსის „სამოქალაქო საზოგადოების როლის" შესახებ სამუშაო შეხვედრა...
 • „ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესახებ”(თბილისი)  ტრენინგი...
 • კომპანიის CSR სტრატეგიის შესახებ (თბილისი) ტრენინგი…
 
ივლისი
 
 • პროექტით გათვალისწინებული რეგიონული ,,ჰაბების" შესარჩევი კონკურსის კრიტერიუმების პრეზენტაცია...
თელავი... გორი... მცხეთა–მთიანეთი... ახალციხე... ამბროლაური...
 • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესების საკითხებზე რეგიონული შეხვედრები
 
აგვისტო
 
 • „ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესახებ” (თელავი)  ტრენინგი...
 
სექტემბერი
 
 • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების შესახებ ეროვნული ფორუმი...
 
  ოქტომბერი
 

 

 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა info@csogeorgia.org