ანონსი

ანონსი

12 სექტემბერს, 16:00 საათზე, საინფორმაციო ცენტრში „ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ გაიმართება საქართველოს გეშტალტთერაპევტთა ასოციაციის (სგა) პრეზენტაცია.

მისამართი: თბილისი, შალვა დადიანის ქუჩა 2/1

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა