ტრენინგი: ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება

ტრენინგი: ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება

იმერეთი. ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება“. მისი მიზანი იყო ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება მრავალფეროვნების და ტოლერანტობის საკითხებზე. ტრენინგს ირაკლი ჯულაყიძე უძღვებოდა. 

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა