ანონსი

ანონსი

15 ოქტომბერს, 10:30 სათზე, სახალხო დამცველი გამართავს საჯარო შეხვედრას: „განათლების მისაწვდომობა უსინათლო პირთათვის“.

მისამართი: თბილისი, სასტუმრო „თბილისი მარიოტი“, რუსთაველის გამზირი 13

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)