ანონსი

ანონსი

ამ წუთებში, სახალხო დამცველის აპარატი სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში, პრევენციის ეროვნული მექანიზმების დაარსების 10 წლისთავთან დაკავშირებით, საერთაშორისო კონფერენციას მართავს თემაზე - „პრევენციის ეროვნული მექანიზმების გავლენის შეფასება და გაძლიერება“.

მისამართი: თბილისი, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე, მალხაზ აბდუშელიშვილის ქუჩა N1

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)