en
ge

გრანტების მონიტორინგის და ტრენინგის სპეციალისტი

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: UN FAO
  • დაწყების თარიღი: 18.05.2020
  • ბოლო ვადა: 01.06.2020
  • ბმული: https://bit.ly/2z66zws

UN FAO აცხადებს ვაკანსიას გრანტების მონიტორინგის და ტრენინგის სპეციალისტის პოზიციაზე.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი