საერთაშორისო ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია (ILO)

უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი - კავკასია

 • დაარსების თარიღი: 2008
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ევა ჩილინსკი
 • მისამართი: ნინო რამიშვილის ქუჩა 27ა, თბილისი
 • ტელეფონი: (995) 598-42-31-00
 • ვებგვერდი: csogeorgia.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

ფონდი – ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ქეთი ხუციშვილი
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 250463
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]; [email protected]

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

ქეა საერთაშორისო კავკასია (CARE)

ქემონიქს საქართველო (Chemonics)