მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1114 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ადამიანის უფლებები (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 291–38–70/71/72/73
 • ვებგვერდი: www.coe.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვა

ადამიანის უფლებების პროგრამა (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი ბურჯანაძე
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–63
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ადამიანის უფლებების პროგრამა ძირითადად სისხლის სამართლის სფეროში ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკითხებზეა ორიენტირებული. ფონდი იმუშავებს ისეთ პროექტებზე, რომლებიც მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციასა და პროცესუალური უფლებების დაცვას, როგორც კანონმდებლობის, ისე პრაქტიკის გაუმჯობესების მხრივ. პროექტები და ინიციატივები ძირითადად დაეფუძნება სიღრმისეულ ექსპერტიზას, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას, საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას და ადვოკატირების ეფექტური მექანიზმების გამოყენებას.

ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა (NED)

ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამა (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თინათინ ბოლქვაძე
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–63
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • დეცენტრალიზაცია დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების, სამოქალაქო მონაწილეობისა და  ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების  ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. თვითმმართველობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განხორციელებული არაერთი ცვლილების მიუხედავად,  იგი კვლავ საჭიროებს ისეთ ცვლილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალური ერთეულების დამოუკიდებლობას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობასა და გამჭვირვალე ადგილობრივ ხელისუფლებას.

ადმიანის უფლებების, დემოკრატიზაციასა და სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამა (EU)

 • მისამართი: თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
 • ტელეფონი: (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
 • ვებგვერდი: www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა, ასევე დომოკრატიული მმართველობის ჩამოყალიბება და სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდა

ახალგაზრდობა და მონაწილეობა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
 • ვებგვერდი: www.unicef.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზნებია: ახალგაზრდების დახმარება მათი პოტენციალის სრული რეალიზაციის მიზნით; მოზარდებისა და ახალგაზრდების, განსაკუთრებით კი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, მაქსიმალური მოცვა; მთავრობის მიერ ყველა დონეზე ახალგაზრდების აზრის გათვალისწინება.

ახალგაზრდული ინტეგრაცია (ევროპის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მარიამ ქობალია
 • მისამართი: თბილისი 0179. კავსაძის 3
 • ტელეფონი: +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
 • ვებგვერდი: www.epfound.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების მხარდაჭერა, გაზარდონ საკუთარი თემიდან სხვა ახალგაზრდების მოხალისეობისა და სამოქალაქო აქტივობის შესაძლებლობა.

ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა (NEO) (Chemonics)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: კირკ რამერი
 • მისამართი: თბილისი 0179 , ნ. რამიშვილის ქ. 6ა
 • ტელეფონი: (+995 32)225 05 81, (+995 32) 225 05 61
 • ვებგვერდი: www.georgianeo.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • NEO დახმარებას უწევს მცხეთა–მთიანეთის, შიდა ქართლის, რაჭა–ლეჩხუმის, სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონის 10 მუნიციპალიტეტის 84 თემს. პროგრამის მიზანია საბაზრო პრინციპებზე დამყარებული ეკონომიკური დაგეგმვის ინსტრუმენტების შემუშავება. აღნიშნული ინსტრუმენტები მოიცავს მხარეთა ფართო სპექტრის მონაწილეობას პროცესში და განსაზღვრავს NEO-ს მხარდაჭერას თემის ისეთი პრიორიტეტების მიმართ, როგორიცაა ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოფლის ეკონომიკური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოება, და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

ბავშვთა დაცვის პროგრამა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა )

 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
 • ვებგვერდი: www.unicef.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მოიცავს ისეთ საკითხებს როგორიც არის: ბავშთა ზრუნვის სისტემის რეფორმა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, იძულებით გადაადგილებული ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ბავშვთა მიმართ ძალადობა

ბიომრავალფეროვნების პროგრამა (ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის წარმომადგენლობა )

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი სანადირაძე
 • მისამართი: თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. 11
 • ტელეფონი: (+995 32) 223–75–00
 • ვებგვერდი: wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/caucasus/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს დედამიწის ბიომრავალფეროვნების ჯანმრთელობას. პროგრამა აქცენტს აკეთებს კრიტიკულ ადგილების და კრიტიკული სახეობის კონსერვაციაზე, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დედამიწის ბიომრავალფეროვნებისთვის.

გამოცდები (ბრიტანეთის საბჭო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაკა ხურციძე
 • მისამართი: თბილისი 0108. რუსთაველის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–07, (+995 32) 298–80–14
 • ვებგვერდი: www.britishcouncil.org/geo/ge.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • გამოცდები ტარდება შემდეგი მიმართულებით: ILTS-ი, კემბრიჯის გამოცდები, საგანმანათლებლო პროფესიული გამოცდები

განათლება და სოციალური სერვისები (გადავარჩინოთ ბავშვები)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნათია დეისაძე
 • მისამართი: მიცკევიჩის 27 ბ. თბილისი 0160
 • ტელეფონი: (+995 32) 224–45–20, (+995 32) 224–45–21
 • ვებგვერდი: www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6153127/k.BEDB/Georgia.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროექტის მიზანია ქუჩის ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ასევე სახელმწიფო პროგრამების და სტრატეგიების გაუმჯობესება, რათა ისინი მორგებული იყოს ბავშვების საჭიროებებს და შეამციროს საზოგადებაში მათი სტიგმატიზაციის დონე.