ბიბლიოთეკა - ორგანიზაციების გამოცემები

 „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“


კვლევის ავტორი: მარიამ ბეგიაშვილი

2019

ეველინ შპაიხ-ბაერი

2019

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

2018

კონცეფცია შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ.

ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლევან ფანიაშვილი, მარიამ ლაცაბიძე, ირაკლი მელაშვილი, ნათია აფხაზავა, ია გაბუნია.

2018