ბიბლიოთეკა - ორგანიზაციების გამოცემები

პროექტი – „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

2019

პროექტი – „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

მწვანე კავკასია

2019

პროექტი – „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი

2019

 „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

კვლევის ავტორი:
დავით სიხარულიძე

2019

 პროექტი – „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

2019

პროექტი  „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

2019

ეველინ შპაიხ-ბაერი

2019

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ 

2019

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“  

2019

პროექტი –„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

2018

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

2018