ქსელები და პლატფორმები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა

აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა
 • მისამართი: თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზირი 50–1
 • ვებგვერდი: eap-csf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა არის საქართველოში რეგისტრირებული ადგილობრივი და საერთაშორისო არაკომერციული იურიდიული პირების, გაერთიანება, რომლებიც მიზნად ისახავენ ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთ სამეზობლოში ინიცირებული „აღმოსავლეთ პარტნიორობის" მიზნების ხელშეწყობას და რეალიზაციას.

დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი სინერგია

დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი სინერგია
 • ვებგვერდი: www.facebook.com/idpsynergy
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ქსელი შეიქმნა 2000 წელს და გაწევრიანებულია 19 არასამთავრობო ორგანიზაცია, ქსელი მუშაობს კონფლისქტის მშვიდობიანი გზების შემუშავებაზე, ასევე დევნილთა პოლიტიკური მონაწილეობის ხელშეწყობაზე.

ევრაზიის თანამშრომლობის ქსელი

ევრაზიის თანამშრომლობის ქსელი
 • ვებგვერდი: www.eurasia.org/PartnerFoundations
 • ევრაზიის თანამშრომლობის ქსელი აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიაში, რუსეთში, ცენტრალურ აზიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედ რვა დამოუკიდებელ ფონდს აერთიანებს.

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი
 • მისამართი: თბილისი 0171, პეკინის გამზირი 2
 • ტელეფონი: (+995 32) 237 21 60
 • ვებგვერდი: http://www.hrn.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • რეგისტრაცია გაიარა 2006 წელს და მასში გაერთიანებულია 26 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა უშუალო საქმიანობა ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება.

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)
 • მისამართი: თბილისი, ბეთლემის ქუჩა 27
 • ტელეფონი: (+995 32) 275 19 03 /275 19 04
 • ვებგვერდი: www.cenn.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • იგი დაარსდა 1998 წელს და მუშაობს შემდეგი მიმართულებით: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა, გარემოსდაცვითი საკითხები. CENN–ის მუშაობის არეალი – სამხრეთ კავკასია.

კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“

კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“
 • მისამართი: თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართ.
 • ტელეფონი: (995 32) 250 54 04
 • ვებგვერდი: http://coalition.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის 2011 წლის 29 აპრილს შეიქმნა და 40 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციის მიზანია ადამიანის უფლებების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების, პროფესიული და ბიზნეს ასოციაციებისა და მედიის წარმომადგენლების ძალისხმევის გაერთიანება დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულების სისტემის შესაქმნელად.

  კოალიციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია კვლევა და მონიტორინგი, სასამართლო სისტემის რეფორმებთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შემუშავება და ადვოკატირება და საჯარო დისკუსიების წარმართვა მართლმსაჯულების სისტემის მწვავე პრობლემებზე.