საერთაშორისო ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა (UNICEF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ვაშა გრაუმანი
 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
 • ვებგვერდი: www.unicef.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ჯეიმი მაკგოლდრიკი
 • მისამართი: თბილისი 0179.ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 251126
 • ვებგვერდი: www.undp.org.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი (UNHCR)

გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA)

გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მამუკა მესხი
 • მისამართი: თბილისი, გელოვანის 6
 • ტელეფონი:
 • ვებგვერდი: www.fao.org/georgia
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

გაეროს ქალთა ფონდი (UN Women)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ერიკა კვაპილოვა
 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–11–26
 • ვებგვერდი: www.georgia.unwomen.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]