საერთაშორისო ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში (EUMM) გორის ოფისი

  • მისამართი: გორი, დავით აღმაშენებლის 129
  • ტელეფონი:
  • ვებგვერდი: www.eumm.eu/ge/
  • ელ. ფოსტა:

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში (EUMM) ზუგდიდიდ ოფისი

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში (EUMM) მცხეთის ოფისი

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონალური წარმომადგენლობა

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში