საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1050 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ მაისურაძე
 • მისამართი: მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ. #73
 • ტელეფონი: (995 32) 2 51 35 75
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: გენდერი, თვითმმართველობა, თემის განვითარება, ახალგაზრდული და ბავშვთა
 • მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი იმერეთის რეგიონული კომიტეტი

 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაია მეცხვარიშვილი
 • მისამართი: ქუთაისი, ზ. გამსახურდიას ქ. #5/28
 • ტელეფონი: (995 599) 27 92 76
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • იმერეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი შიდა ქართლის რეგიონული კომიტეტი

 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლამარა შაყულაშვილი
 • მისამართი: გორი, გმირების ქ. #18
 • ტელეფონი: (995 0 370) 2 7 79 45
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • შიდა ქართლის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი სამეგრელოს რეგიონული კომიტეტი

 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ხათუნა ბეჭვაია
 • მისამართი: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #92
 • ტელეფონი: (995 599) 96 67 44; (995 0 415) 22 24 75; (99
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • სამეგრელოს რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი რაჭის რეგიონული კომიტეტი

 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნინო სოხაძე
 • მისამართი: ამბროლაური, კოსტავას ქ 35
 • ტელეფონი: (995 551) 58 62 07
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • რაჭის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი ქვემო ქართლის რეგიონული კომიტეტი

 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლეილა სულეიმანოვა
 • მისამართი: მარნეული, გიორგაძის ქ. #3ა
 • ტელეფონი: (995 593) 20 50 65
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • ქვემო ქართლის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული კომიტეტი

 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მარინა მოდებაძე
 • მისამართი: ახალციხე, კოსტავას ქ. #109
 • ტელეფონი: (995 599) 54 83 44
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი ხაშურის რაიონული კომიტეტი

 • დაარსების თარიღი: 2009
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნინო სუხიაშვილი
 • მისამართი: ხაშური, იმერეთის ქ. #51
 • ტელეფონი: (995 593) 32 79 04
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, თვითმმართველობა, თემის განვითარება, გენდერი, სხვა
 • ხაშურის რაიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ქვემო ქართლის რეგიონალური ცენტრი

 • დაარსების თარიღი: 2006
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ქერიმ გუმბათოვი
 • მისამართი: მარნეული, გიორგაძის ქ. #3ა, ბინა #3
 • ტელეფონი: (+995) 599 41 93 79
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: თვითმმართველობა, თემის განვითარება, გენდერი, ახალგაზრდული და ბავშვთა

ძლიერი საქართველო

 • დაარსების თარიღი: 2013
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თეა დადუნაშვილი
 • მისამართი: ქუთაისი, საღარაძის ქ. #1
 • ტელეფონი: (995 568) 52 05 05
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სპორტი და ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, ადამიანის უფლებები, სოციალური საკითხები

წალკა - "ქალთა ოთახი"

 • დაარსების თარიღი: 2013
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნაზი კეკელიძე
 • მისამართი: წალკა, არისტოტელეს ქ. #22
 • ტელეფონი: (+995) 591 51 25 61
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: თვითმმართველობა, თემის განვითარება, გენდერი

წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი - GCRT ქუთაისის ოფისი

წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი - GCRT
 • დაარსების თარიღი: 2008
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ანა ჩაფიძე
 • მისამართი: ქუთაისი, გოგებაშვილის ქ. #12
 • ტელეფონი: (+995 0 431) 24 20 60, (+995 0 431) 24 20 50
 • ვებგვერდი: gcrt.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected], [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური საკითხები, ადამიანის უფლებები, გენდერი
 • ქუთაისის ოფისი