ბიბლიოთეკა - ორგანიზაციების გამოცემები

სამოქალაქო საზოგადეობის ინსტიტუტი

კვლევის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე კვლევითი ჯგუფი: ლევან ფანიაშვილი გიორგი ავაზაშვილი ნათია აფხაზავა

2017

სამოქალაქო საზოგადეობის ინსტიტუტი

მკვლევარი: მარიამ ლაცაბიძე კონსულტანტი: ვაჟა სალამაძე

2017

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

2015