ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფოკუს-ჯგუფი ჩატარდა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფოკუს-ჯგუფი ჩატარდა

ქვემო ქართლი. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა, ქვემო ქართლის რეგიონის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ჩაატარეს ფოკუს - ჯგუფი. 

„სამიზნე ჯგუფი იყო ადგილობრივი ლიდერი და მეწარმე ქალები, რომლებიც სარგებლობენ/არ სარგებლობენ ქალთა ოთახის სერვისით. 

ფოკუს - ჯგუფის ჩადარების მიზანი იყო, მუნიციპალიტეტში არსებული ქალთა ოთახის სერვისებით სარგებლობის შეფასება, შემდგომი მუშაობის ეფექტიანად დაგეგმარებისთვის”, ნათქვამია ორგანიზაციის გვერდზე სოციალურ ქსელში.

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში


სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა