კუმშვადი ქალაქები: გლობალიზაციის ურბანული გამოწვევები

კუმშვადი ქალაქები: გლობალიზაციის ურბანული გამოწვევები

თბილისი. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) აქვეყნებს დავით გოგიშვილის სინთეზურ შესავალს თარგმანზე: კუმშვადი ქალაქები: გლობალიზაციის ურბანული გამოწვევები.

„საშუალო და მცირე ზომის საქალაქო დასახლებები ხშირად კარგავენ მაცხოვრებლებს. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება გლობალიზაციის და მსოფლიო ეკონომიკური სისტემის ცვლილების გავლენით ხდება და გამოკვეთილ სივრცით და დემოგრაფიულ ხასიათს ატარებს. თუმცა, ეს პროცესი არათანაბარი, სივრცობრივად უთანასწოროა“, ნათქვამია ორგანიზაციის ვებგვერდზე.

სრულად...

წყარო: emc.org.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა