ვინ არიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები

ვინ არიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები

თბილისი. „საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდმა“ დღეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა ინდივიდუალური პორტფოლიოები გამოაქვეყნა. 

პორტფოლიოები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეობის კანდიდატებთან ზეპირი გასაუბრების შედეგად შერჩეული/ნომინირებული ოცი კანდიდატის პროფილს გვთავაზობს, აერთიანებს საჯარო წყაროებიდან მოძიებულ ფაქტებს და ნაკლებად მოიცავს შეფასებებს. 

სრულად 

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა