შეხვედრა იპოთეკით დაზარალებულებთან

შეხვედრა იპოთეკით დაზარალებულებთან

თბილისი. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) იპოთეკით დაზარალებულებთან შეხვედრა გამართა.

„მონაწილეებმა იმსჯელეს იმ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც მოქალაქეები დგანან. შეხვედრის ფარგლებში, ასევე, განიხილეს სათანადო საცხოვრებლის უფლების გარანტიები, გამოსახლებისა და უსახლკარობის პრევენციისა და აღმოფხვრის საკითხებზე შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ვალდებულებები“, ნათქვამია ორგანიზაციის ვებგვერდზე. 

სრულად...

წყარო: emc.org.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა