ირაკლი ბათიაშვილის საქმეზე ევროსასამართლომ გადაწყვეყილება გამოიტანა

ირაკლი ბათიაშვილის საქმეზე ევროსასამართლომ გადაწყვეყილება გამოიტანა

თბილისი. 11 ოქტომბერს, „კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“, ევროსასამართლოს მიერ ირაკლი ბათიაშვილის საქმეზე გუშინ გამოტანილ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, პრესკონფერენცია გამართა. 

ევროსასამართლომ ირაკლი ბათიაშვილის საქმეზე გადაწყვეტილება 12 წლის შემდეგ მიიღო და დაადგინა, რომ საქმეზე „ბათიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ დარღვეულია ევროკონვენციის მე-6 მუხლის (სამართლიანი სასამართლოს უფლება) მე-2 ნაწილი, რომელიც უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას გულისხმობს. ევროსასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს მომჩივნის სასარგებლოდ მორალური ზიანის ანაზღაურების სახით 3,600 ევროს გადახდა დააკისრა. 

ირაკლი ბათიაშვილის ინტერესებს ევროპის სასამართლოში ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ 2007 წლიდან იცავს. 

სრულად... 

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)