ზუგდიდი და ფოთი: 2019 წელს გამოვლენილი საჭიროებები

ზუგდიდი და ფოთი: 2019 წელს გამოვლენილი საჭიროებები

თბილისი. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” სამოქალაქო საბჭოების მიერ ზუგდიდსა და ფოთში 2019 წელს გამოვლენილი საჭიროებები გაასაჯაროა. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების წევრებმა ზუგდიდსა და ფოთში 60-ზე მეტი ინფრასტრუქტული პრობლემა/საჭიროება გამოავლინეს. ვიმედოვნებთ, რომ ფოთისა და ზუგდიდის თვითმმართველობები მოქალაქეთა იდენტიფიცირებულ საჭიროებებს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში მაქსიმალურად გაითვალისწინებენ“, - ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 

სრულად... 

წყარო: www.transparency.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)