en
ge

მოქალაქეებს აჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის პეტიციით მიმართვა შეუძლიათ

მოქალაქეებს აჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის პეტიციით მიმართვა შეუძლიათ

აჭარა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ინფორმაციით, 1 მაისიდან მოქალაქეებს უკვე შეუძლიათ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს წერილობითი პეტიციით მიმართონ.

„პეტიციის განაცხადის წარსადგენად საჭიროა არანაკლებ 200 პირის მხარდაჭერა. პეტიციის ინსტიტუტი აჭარის უმაღლეს საბჭოში დაინერგა ევროკავშირისა (European Union in Georgia) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP Georgia) მხარდაჭერითა და #IDFI-ისთან თანამშრომლობით“.

სრულად...

წყარო: idfi.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოში: რუკა და ანალიზი

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოში: რუკა და ანალიზი