en
ge

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი და მისი მონიტორინგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი და მისი მონიტორინგი

ქვემო ქართლი. განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის  და ქვემო ქართლის რეგიონული ჰაბის ორგანიზებით, ბოლნისის ახალგაზრდული საბჭოს წევრებისთვის გაიმართა მორიგი ვორკშოფი თემაზე „ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი და მისი მონიტორინგი“.

ტრენინგის მიზანი იყო ახალგაზრდული საბჭოს წევრების ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის  ფორმირებისა და ფუნქციონირების თავისებურებების, თვითმმართველობის ბიუჯეტის დაგეგმვის, შესრულებისა და მონიტორინგის საკითხების შესახებ.

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში


სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

სსო მეტრი – ქვეყნის ანგარიში, 2023

სსო მეტრი – ქვეყნის ანგარიში, 2023