en
ge

სამაგიდო თამაშების დღე

სამაგიდო თამაშების დღე

სამეგრელო. „ათინათის“ ახალგაზრდული ცენტრის წევრების ორგანიზებით, სოციალურ საწარმო Mego Bar-ში ჩატარდა სამაგიდო თამაშების დღე, სადაც ახალგაზრდებმა დრო შემეცნებითად და პროდუქტიულად გაატარეს. 

სამაგიდო თამაშების დღის მიზანია ახალგაზრდებისთვის შექმნას მრავალფეროვანი  გარემო, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდებს სტრატეგიული და კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში.

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში


სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

სსო მეტრი – ქვეყნის ანგარიში, 2022

სსო მეტრი – ქვეყნის ანგარიში, 2022