en
ge

აჭარაში აფხაზი თემის საჭიროებების კვლევა

აჭარაში აფხაზი თემის საჭიროებების კვლევა

აჭარა სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ახალ კვლევას აქვეყნებს, რომელიც აჭარაში მცხოვრები აფხაზების საჭიროებებს იკვლევს. სხვადასხვა ცნობით, დღეს, აჭარაში 1600–2000–მდე აფხაზი ცხოვრობს. 

კვლევა...

 წყარო: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი (2022), საქართველო

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი (2022), საქართველო