en
ge

ფორუმი: „სკოლების (დე) პოლიტიზება- გამოწვევები და გადაჭრის გზები.“

ფორუმი: „სკოლების (დე) პოლიტიზება- გამოწვევები და გადაჭრის გზები.“

თბილისი.15 ნოემბერს „სამართლიანი არჩევნების“ ორგანიზებით ჩატარდა ფორუმი: “სკოლების (დე)პოლიტიზება - გამოწვევები და გადაჭრის გზები”. 

პანელური დისკუსიის ფორმატით ჩატარდა და განხილული იყო საჯარო სკოლების პოლიტიზების საარჩევნო მიზნები და მექანიზმები, საჯარო სკოლების დემოკრატიზაცია და სამომავლო ნაბიჯები. 

სრულად...

წყარო: სამართლიანი არჩევნები

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი (2022), საქართველო

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი (2022), საქართველო