en
ge

უფლებები შრომისუუნრობის დროს ანაზღაურების მიღების შესახებ

უფლებები შრომისუუნრობის დროს ანაზღაურების მიღების შესახებ

თბილისი.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საინფორმაციო ბარათს ავრცელებს, რომელიც შრომისუუნარობის დროს ანაზღაურების მიღებას ეხება. მასალა მომზადდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად...

წყარო: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი (2022), საქართველო

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი (2022), საქართველო