ანონსი

25 ივლისს, 14:00 საათზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ქუთაისის ოფისში, გამართავს ანგარიშის – „მართლმსაჯულება საქართველოში"  – პრეზენტაციას.
მისამართი: ქუთაისი, კოსტავას 11, საიას ქუთაისის ოფისი

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)