საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი გასვლითი შეხვედრა

გურია. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ „დემოკრატიული განვითარების კავშირმა" განახორციელა სამონიტორინგო გასვლა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კოხნარის თემში.  შეხვედრა გაიმართა  ახალგარზდული ცენტრის „კოხნარას'' ოფისში და საუბარი შეეხო თემში არსებულ პრობლემებს.
ორგანიზაცია პროექტს ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ერთობილივი ქსელური პროგრამის ფარგლებში.

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა