ანონსი

25 მაისს, გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, 11:30 -13:00 საათზე გაიმართება სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლების შეხვედრა საზოგადოების წარმომადგენლებთან თემაზე – იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში.

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა