საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1112 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

აისეკ საქართველო

 • დაარსების თარიღი: 2006
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სალომე ნაკაშიძე
 • მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2
 • ტელეფონი: (995 593) 04 04 12
 • ვებგვერდი: www.facebook.com/AIESECinGeorgia/timeline
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ეკონომიკა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, დასაქმება, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, ახალგაზრდული და ბავშვთა

აკმე

აკმე
 • დაარსების თარიღი: 2014
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნათია კალანდაძე
 • მისამართი: ქუთაისი, მაისურაძის ქუჩა #3/60
 • ტელეფონი: (+995) 558 76 79 98
 • ვებგვერდი: https://bit.ly/2yXleqm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, კულტურა, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, ახალგაზრდული და ბავშვთა

ალგეთის ხეობის განვითარების ასოციაცია (AGDA)

 • დაარსების თარიღი: 2008
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი გაიოზიშვილი
 • მისამართი: თეთრიწყაროს რაიონი, სოფ. ჯორჯიაშვილი
 • ტელეფონი: (995 595) 36 13 12
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სოფლის მეურნეობა

ალიანსი საზოგადოების წინსვლისათვის (ASA)

 • დაარსების თარიღი: 2006
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნონა ბალავაძე
 • მისამართი: თბილისი, გია რომელაშვილის ქ. #24ა, ბინა #2
 • ტელეფონი: (995 32) 2 64 76 55
 • ვებგვერდი: www.asa4you.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, კულტურა, ეკოლოგია, გენდერი

ალტერნატიული სივრცე

 • დაარსების თარიღი: 2016
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მარიანა გაბუნია
 • მისამართი: თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის ქ. #38ა
 • ტელეფონი: (995 568) 37 37 36
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, კულტურა, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, ახალგაზრდული და ბავშვთა

ამერიკელ იურისტთა ასოციაცია

 • დაარსების თარიღი: 1997
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მამუკა მამაცაშვილი
 • მისამართი: თბილისი, ალ. ჭავჭავაძის გამზ. #15
 • ტელეფონი: (995 32) 92 35 80
 • ვებგვერდი: www.abarol.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება