საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ადამიანით ვაჭრობის ( ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

 • დაარსების თარიღი: 2006
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამილა ბარაკალაია
 • მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის ქ. #15ა
 • ტელეფონი: (995 577) 93 10 21
 • ვებგვერდი: www.atipfund.gov.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სხვა

ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი

 • დაარსების თარიღი: 1995
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნოდარ სარჯველაძე
 • მისამართი: თბილისი, ბახტრიონის ქ. #16
 • ტელეფონი: (995 577) 76 45 80
 • ვებგვერდი: www.fdhr.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, სოციალური საკითხები, ახალგაზრდული და ბავშვთა

ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევითი ცენტრი

 • დაარსების თარიღი: 2000
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ელისო ჯანაშია
 • მისამართი: ფოთი, ბარათაშვილის ქ. #37
 • ტელეფონი: (995 555) 14 11 57
 • ვებგვერდი: www.tspress.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, არჩევნები, ადამიანის უფლებები, მასმედია

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცია

 • დაარსების თარიღი: 1998
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი თევზაძე
 • მისამართი: თბილისი, ანტონ ფურცელაძის ქ. #14
 • ტელეფონი: (995 32) 2 93 59 38
 • ვებგვერდი: www.internationalrights.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ადამიანის უფლებები

ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი

 • დაარსების თარიღი: 2007
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლია მუხაშავრია
 • ვებგვერდი: www.hrp.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, დევნილები და ლტოლვილები, გენდერი

ადამიანის უფლებათა საგანმანათლებლო ცენტრი

 • დაარსების თარიღი: 2002
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: იაკობ ღლონტი
 • მისამართი: თბილისი, ნუცუბიძის ქ. #77ბ
 • ტელეფონი: (995 577) 74 51 51
 • ვებგვერდი: www.humaneducation.info
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, ახალგაზრდული და ბავშვთა