საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1112 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ცვლილებისა და კონფლიქტის მართვის ცენტრი "პარტნიორები–საქართველო"

 • დაარსების თარიღი: 1996
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სოფიკო შუბლაძე
 • მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ. #11ბ
 • ტელეფონი: (995 32) 2 91 54 51; (995 32) 2 91 54 52
 • ვებგვერდი: www.partners.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, კონფლიქტების მოგვარება, სხვა

ციხის საერთაშორისო რეფორმა

 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ცირა ჭანტურია
 • მისამართი: ქ. თბილისი, ქიქოძის N16
 • ტელეფონი: (995 32) 2 98 35 60
 • ვებგვერდი: www.penalreform.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ადამიანის უფლებები, სხვა

ცხოველთა გადარჩენის ასოციაცია

 • დაარსების თარიღი: 2017
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ვანო თათარაშვილი
 • მისამართი: გურჯაანი, სოფელი ველისციხე
 • ტელეფონი: +995 58 44 61 21
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ცხოველთა უფლებები

ცხოველთა დახმარების, უფლებების დაცვისა და რეაბილიტაციის ორგანიზაცია

ცხოველთა დახმარების, უფლებების დაცვისა და რეაბილიტაციის ორგანიზაცია
 • დაარსების თარიღი: 2013
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირმა მთიულიშვილი
 • მისამართი: გორი, ჯორბენაძის 35
 • ვებგვერდი: https://www.facebook.com/groups/245220075673190/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ეკოლოგია, ცხოველთა უფლებები

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნატო შავლაყაძე
 • მისამართი: თბილისი, ზურაბ ჭავჭავაძის ქ. # 9
 • ტელეფონი: (995 32) 2 95 06 79
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი კახეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ჯილდა ქარიტონაშვილი
 • მისამართი: გურჯაანი, ნონეშვილის ქ. #5 (ქალაქის მერიის შენობა)
 • ტელეფონი: (995 599) 51 20 25
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • კახეთის რეგიონული კომიტეტი