საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1112 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი გურიის რეგიონალური კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაია ბერიძე
 • მისამართი: ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. #4
 • ტელეფონი: (995 599) 33 45 50
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • გურიის რეგიონალური კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ მაისურაძე
 • მისამართი: მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ. #73
 • ტელეფონი: (995 32) 2 51 35 75
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: გენდერი, თვითმმართველობა, თემის განვითარება, ახალგაზრდული და ბავშვთა
 • მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი იმერეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაია მეცხვარიშვილი
 • მისამართი: ქუთაისი, ზ. გამსახურდიას ქ. #5/28
 • ტელეფონი: (995 599) 27 92 76
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • იმერეთის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი შიდა ქართლის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლამარა შაყულაშვილი
 • მისამართი: გორი, გმირების ქ. #18
 • ტელეფონი: (995 0 370) 2 7 79 45
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • შიდა ქართლის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი სამეგრელოს რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ხათუნა ბეჭვაია
 • მისამართი: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #92
 • ტელეფონი: (995 599) 96 67 44; (995 0 415) 22 24 75; (99
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • სამეგრელოს რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი რაჭის რეგიონული კომიტეტი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 • დაარსების თარიღი: 2003
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნინო სოხაძე
 • მისამართი: ამბროლაური, კოსტავას ქ 35
 • ტელეფონი: (995 551) 58 62 07
 • ვებგვერდი: www.avng.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, გენდერი, სხვა
 • რაჭის რეგიონული კომიტეტი