საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1112 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის

ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის
 • დაარსების თარიღი: 2014
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლიანა მხატვარი
 • მისამართი: ქუთაისი, ხარებავას ქ. #41
 • ტელეფონი: (0 431) 25 26 51
 • ვებგვერდი: https://www.facebook.com/BRIDGEsocialinclusion/
 • ელ. ფოსტა: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, ახალგაზრდული და ბავშვთა, სხვა

ხობი News

ხობი News
 • დაარსების თარიღი: 2014
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლელა ალანია
 • მისამართი: ხობი, წმ.ნინოს ქ. #1
 • ტელეფონი: (995 595) 51 75 49
 • ვებგვერდი: https://bit.ly/2YzVgDv
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: გენდერი, ადამიანის უფლებები, სოფლის მეურნეობა, სოციალური საკითხები

ხონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია - იმედი

 • დაარსების თარიღი: 2000
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლუკა მანაგაძე
 • მისამართი: ხონი, პოლიკარპე კაკაბაძის ქ. #7
 • ტელეფონი: (995 599) 95 12 95
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, თვითმმართველობა, თემის განვითარება

ჯამპსტარტ ჯორჯია

 • დაარსების თარიღი: 2012
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ერიკ ბარეტი
 • მისამართი: შევჩენკოს ქ. 5, ბინა 2, 0108 თბილისი,
 • ტელეფონი: +995 032 214 29 26
 • ვებგვერდი: www.jumpstart.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სოციალური საკითხები, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, არჩევნები, ტექნოლოგია

ჯანდაცვის განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაცია

ჯანმრთელი სამყარო გორის წარმომადგენლობა

 • დაარსების თარიღი: 2008
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: არინა თავაქარაშვილი
 • მისამართი: გორი, რუსთაველის ქ. #83
 • ტელეფონი: (995 599) 29 93 62
 • ვებგვერდი: www.hwngo.org.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ჯანმრთელობის დაცვა, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, არჩევნები, ადამიანის უფლებები
 • ჯანმრთელი სამყარო - გორის წარმომადგენლობა