საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ჰუმანური განვითარების კავშირი

  • დაარსების თარიღი: 2002
  • მისამართი: თბილისი 0108, საფოსტო ყუთი 226;
  • ტელეფონი: 5-99-152155; 322- 912462
  • ვებგვერდი: www.hdcg.org.ge/chven.php
  • ელ. ფოსტა: [email protected]
  • საქმიანობის სფერო: განათლება, ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური საკითხები