საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

აბროგაცია

 • დაარსების თარიღი: 2013
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: დავით ანანიძე
 • მისამართი: ქედა, რუსთაველის ქ. #13
 • ტელეფონი: (995 599) 27 95 62
 • ვებგვერდი: ngoabrogatsia.wixsite.com/abrogatsia
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ადამიანის უფლებები, ახალგაზრდული და ბავშვთა

ადამიანთა ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება

 • დაარსების თარიღი: 1996
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნაზაროვა ცოვინარ
 • მისამართი: თბილისი, ზუბალაშვილის ქ. #31
 • ტელეფონი: (995 32) 2 18 21 82
 • ვებგვერდი: www.phds.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ეკოლოგია, ეკონომიკა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, დასაქმება, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია

ადამიანი გაჭირვებაში

 • დაარსების თარიღი: 1992
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სარა კარადი
 • მისამართი: თბილისი, გ.ქიქოძის ქ. #16
 • ტელეფონი: (995 32) 2 92 00 15
 • ვებგვერდი: www.pin.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, სოციალური საკითხები, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია

ადამიანი გაჭირვებაში იმერეთის წარმომადგენლობა

ადამიანი გაჭირვებაში
 • დაარსების თარიღი: 2006
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლორეან გონი
 • მისამართი: ქუთაისი, სოლომონ პირველის ქ. #27
 • ტელეფონი: (995 0 431) 2 5 25 65
 • ვებგვერდი: www.pin.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ეკონომიკა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, დასაქმება, სოფლის მეურნეობა, სოციალური საკითხები
 • ადამიანი გაჭირვებაში - იმერეთის წარმომადგენლობა

ადამიანი და ბუნება

 • დაარსების თარიღი: 1992
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლალი ზაუტაშვილი
 • მისამართი: თბილისი, გურამიშვილის ქ. #72
 • ტელეფონი: (995 32) 2 61 01 89
 • ვებგვერდი: www.manandnature.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ჯანმრთელობის დაცვა

ადამიანი, კანონი, თავისუფლება

 • დაარსების თარიღი: 2010
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი ჭულუხაძე
 • ტელეფონი: (995 571) 47 47 40
 • ვებგვერდი: https://www.facebook.com/hlf.ge/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ადამიანის უფლებები, განათლება, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია, ახალგაზრდული და ბავშვთა