საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ნადიკვარი – მეგობრობა განვითარებისთვის

 • დაარსების თარიღი: 2013
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნანა გარჯიკაული
 • მისამართი: თელავი, ქეთევან წამებულის 5
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ეკოლოგია, ახალგაზრდული და ბავშვთა

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა და რეალიზატორთა ასოციაცია "NIA"

 • დაარსების თარიღი: 2004
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი კოტრიკაძე
 • მისამართი: თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. #45
 • ტელეფონი: (995 32) 2 37 61 52
 • ვებგვერდი: www.nia.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ბიზნეს ასოციაციები, ეკონომიკა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, დასაქმება, ანტიკორუფციული, მონიტორინგი

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი

 • დაარსების თარიღი: 2005
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ქეთევან ჩაჩავა
 • მისამართი: თბილისი, შალვა დადიანის ქ. #2/1
 • ვებგვერდი: www.infocenter.gov.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, კულტურა, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია

ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების შემსწავლელი ინსტიტუტი

 • დაარსების თარიღი: 2009
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნინო კალანდარიშვილი
 • მისამართი: თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. #20
 • ტელეფონი: (995 32) 2 99 72 61; (995 32) 2 99 60 22
 • ელ. ფოსტა: [email protected]; [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: კონფლიქტების მოგვარება, სამეცნიერო-კვლევითი, დევნილები და ლტოლვილები

ნდობის კავშირი

 • დაარსების თარიღი: 2000
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გელა ქორთუა
 • მისამართი: ზუგდიდი, იონა მეუნარგიასქ. #11
 • ტელეფონი: (995 0 415) 2 2 04 40
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ეკონომიკა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, დასაქმება

ნეოგენი

ნეოგენი
 • დაარსების თარიღი: 2015
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ცირა კაკუბავა, მაია კალანდია
 • მისამართი: ზუგდიდი, ლაღიძის ქ. #14
 • ვებგვერდი: https://www.facebook.com/ngoneogeni/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, თვითმმართველობა, თემის განვითარება, კონფლიქტების მოგვარება