საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1112 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

პარსა

 • დაარსების თარიღი: 2010
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ბესარიონ გიორგობიანი
 • მისამართი: თბილისი, დ.უზნაძის ქ. #68
 • ტელეფონი: (995 790) 61 65 35, (995 577) 46 46 25
 • ვებგვერდი: www.parsa.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სოციალური საკითხები

პარტნიორები დემოკრატიის განვითარებისთვის

პარტნიორები დემოკრატიის განვითარებისთვის
 • დაარსების თარიღი: 2014
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მიხეილ ჩხოლარია
 • მისამართი: ზუგდიდი, ოდიშის ქ. #57
 • ვებგვერდი: https://www.facebook.com/PDD.ORG.GE/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ახალგაზრდული და ბავშვთა

პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის

 • დაარსების თარიღი: 2006
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირაკლი იზორია
 • მისამართი: თბილისი, გრიბოედოვის ქ. #5
 • ტელეფონი: (995 32) 2 98 87 87; (995 32) 2 93 52 02
 • ვებგვერდი: www.safedrive.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: სხვა

პარტნიორობა სოციალური კეთილდღეობისათვის-პსკ

 • დაარსების თარიღი: 2010
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი კაკაჩია
 • მისამართი: თბილისი, მაჩაბლის ქ. #4
 • ტელეფონი: (995 577) 28 28 31
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

პედაგოგთა კავშირი "განათლება და სამყარო"

 • დაარსების თარიღი: 2002
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნანული რამიშვილი
 • მისამართი: ქუთაისი, დ. აღმაშენებლის ქ. #10
 • ტელეფონი: (995 0 431) 2 4 08 72; (995 0 431) 2 5 31 15
 • ვებგვერდი: www.uteu.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected], [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ახალგაზრდული და ბავშვთა, კულტურა, თვითმმართველობა, თემის განვითარება

პირველი ნაბიჯი საქართველო

 • დაარსების თარიღი: 1998
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაგული შაღაშვილი
 • მისამართი: თბილისი, ლუბლიანას ქ. #21ბ
 • ტელეფონი: (995 32) 2 60 36 04
 • ვებგვერდი: www.firststepgeorgia.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: განათლება, ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური საკითხები, ახალგაზრდული და ბავშვთა